Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hasan Basri BAŞAĞA
Danışman: Doç. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: CEKET TİPİ AÇIK DENİZ PLATFORMLARININ DEPREM VE DALGA KUVVETLERİNE GÖRE STOKASTİK ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 20/1/2003
Sayfa Sayısı: 120
Tez No: T1341
Özet:

      Bu çalışmada ceket tipi açık deniz platformlarının stokastik analizi gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla 4-ayaklı ceket tipi bir platform seçilmekte ve zeminli ve zeminsiz olarak deprem ve dalga kuvvetlerine maruz iken ayrı ayrı incelenmektedir. Deprem etkisi incelenirken Kanai-Tajimi deprem spektrumu, dalga etkisi incelenirken Pierson-Moskowitz (P.M) deniz spektrumu kullanılmıştır. Analizlerde, zeminli olarak ele alınan platformun zeminsize göre davranışındaki farklılıklar ortaya konulmaktadır.

      Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, açık deniz platformlarının tarihi gelişimi, açık deniz platformları konusunda daha önceden yapılmış bazı çalışmalar ve açık deniz platformlarının tipleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca açık deniz platformlarına etkiyen kuvvetler başlığı altında deprem ve dalga etkisi açıklanmakta; dalga kuvvetinin stokastik analiz formülasyonu üzerinde durulmaktadır.

      İkinci bölümde, platformun yapısal ve malzeme özellikleri tanıtılmakta ve sonlu eleman modeli gösterilmektedir.

      Üçüncü bölümde, yapılan analizlerin sonuçları tablolar ve grafikler halinde verilmektedir. Buna ek olarak platformun mod şekilleri ile birlikte doğal frekans değerleri sunulmaktadır.

      Dördüncü bölümde ise elde edilen sonuçlar ve öneriler sunulmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Açık Deniz Platformları, Ceket Tipi Platformlar, Stokastik Analiz, Dalga Kuvveti, Kanai-Tajimi Deprem Spektrumu, Pierson-Moskowitz Deniz Spektrumu