Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Orhan KARPUZ
Danışman: Doç. Dr. Mehmet ÇAKIROĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ASFALT EMÜLSİYONU İLE HAZIRLANAN SOĞUK KARIŞIMLARIN STABİLİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/6/2000
Sayfa Sayısı: 70
Tez No: T1143
Özet:

      Dört bölüm olarak hazırlanan bu çalışmada, sıcak karışım asfalt betonlarına alternatif olabileceği düşünülen, asfalt emülsiyonuyla hazırlanmış soğuk karışımların kireç katılması durumundaki stabiliteleri araştırılmıştır.

      Birinci bölümde, esnek üst yapılı yollarda kullanılan malzemeler hakkında teknik bilgiler verilmiştir.

      İkinci bölümde, bu malzemelere uygulanan labaratuar deneylerinin ve soğuk karışım tasarımının nasıl yapıldığı açıklanmıştır.

      Üçüncü bölümde, Yollar Fenni Şartnamesinde asfalt betonu aşınma tabakası için en son verilen Tip-?’nin ortalama gradasyona sahip genelde kalker kökenli agrega ile CSS-1 sınıfı katyonik asfalt emülsiyonu kullanılarak hazırlanan soğuk karışım briketleri üzerinde yapılan Marshall deney bulguları hem tablo, hem de şekiller halinde verilmiştir.

      Dördüncü bölümde ise elde edilen deney bulgularından hareketle varılan sonuçlar ve öneriler açıklanmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Agrega, Asfalt Emülsiyonu, Soğuk Karışım, Kohezyon