Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zekeriya AYDIN
Danışman: Doç. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UZAY KAFES SİSTEMLERİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMUM TASARIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/8/2000
Sayfa Sayısı: 70
Tez No: T1141
Özet:

      Son yıllarda yapay zeka çalışmalarındaki gelişmeler ışığında, bilgisayarlara insan beyni gibi düşünen algoritmaların kodlanması ile, çok karmaşık matematiksel işlemlerle ifade edilebilen problemler, basit mantıksal yaklaşımlar ile bilgisayarlara çözdürülebilmektedir. Bu yaklaşım içinde geliştirilen genetik algoritma son yıllarda optimum tasarım problemlerinde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Genetik algoritma doğadaki genetik yasalarının bilgisayar ortamına uyarlanması ile geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntem, özellikle ayrık tasarım değişkenlerinin kullanımı için çok uygun olduğundan yapısal optimizasyon problemlerinin çözümünde gittikçe daha fazla kullanılmaktadır.

      Bu çalışmanın amacı genetik algoritma kullanılarak uzay kafes sistemlerin optimum tasarımını gerçekleştirmektedir. Tasarımda gerilme, yerdeğiştirme ve stabilite sınırlayıcıları dikkate alınmış, FORTRAN programlama dilinde bir bilgisayar programı kodlanmış ve bu program yardımıyla çeşitli kafes sistemlerin optimum tasarımı yapılmıştır. Bu amaçla çalışmanın birinci bölümünde optimizasyon çeşitleri ve teknikleri hakkında genel bilgi verilerek çalışmanın amaç ve kapsamı belirtilmektedir. İkinci bölümde çalışmanın amacı doğrultusunda genetik algoritma ile optimum tasarım ve yapısal optimizasyon hakkında bilgi sunulduktan sonra çalışmada dikkate alınan kafes sistemlerin optimum çözümleri gerçekleştirilip bulgular tablolar halinde verilerek literatürdeki sonuçlarla karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir. Üçüncü bölümde çalışmanın tümünden çıkartılabilen bazı sonuçlar ve öneriler verilmekte, bu bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar bu çalışmada geliştirilen algoritmanın kafes sistemlerin optimum tasarımı için etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.

      

Anahtar Kelimeler : Optimum tasarım, Genetik algoritma, Uzay kafes sistemler, Ayrık tasarım değişkenleri