Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: M. Cahit TURHAN
Danışman: Doç.Dr.Ing. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME VE ÖNGERİLMELİ BETON SİLOLARIN PROJELENDİRME ESASLARI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/11/1986
Sayfa Sayısı: 128
Tez No: T114
Özet:

      Bu çalışma, betonarme siloların projelendirilmesini içeren bir çalışmadır. Çalışmamızın amacı, Betonarme silolar konusunda bir eser ortaya koymaktır. Memleketimizde Türkçe olarak bu konuda gerekli bilgiyi verebilecek bir yayın olmaması, dolayısıyle piyasadaki mühendislerin bu konuda yeteri kadar bilgiyi bulamamalarına neden olmaktadır. Amacımız bu boşluğu bir ölçü ile gidermektir. Çalışmamız genellikle yabancı yayın ve şartnamelerden faydalanılarak yapılmıştır.

      Çalışma üç bölümden ve ek olarak bazı şartnamelerin Tercümesinden oluşmuştur.

      Birinci bölümde siloların projelendirilmesinde ön çalışmalar, silonun yerinin seçimi için dikkat edilecek hususlar anlatılmıştır. Ayrıca yapılacak silonun hücre şekli, siloda bulunması gereken ek tesisler, silonacak malzemeler hakkında bilgiler verilmiştir.

      İkinci bölümde silo elemanlarına etkiyen yüklerin hesabı, anlatılmıştır. Hücrelere etkiyen yüklerin hesaplanmasında kullanılan yöntemler işlenmiş ve bunların karşılaştırılması yapılmıştır. Değişik hücre şekillerinin statik hesabı yapılmış olup yardımcı tablolar verilmiştir. Tremi ve kolonların hesabı bu bölümde işlenmiştir.

      Üçüncü bölümde ön gerilmeli silolar hakkında açıklama yapılmış ve bu siloların hesap esasları verilmiştir.

      Ek olarak da DİN 1055 - Bölüm 6, ACI 33 - 77 Bölüm 4 ve Bölüm 5 ve BS 5061 Tercüme edilerek sunulmuţtur.