Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İlyas Barış KUKUL
Danışman: Doç. Dr. Ömer YÜKSEK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KIYIYA DİK SEDİMENT TAŞINIMI VE KIYI PROFİLİ ÖZELLİKLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/9/2000
Sayfa Sayısı: 89
Tez No: T1132
Özet:

      Kıyı yapılarının projelendirilmesinde en önemli faktörlerden bir tanesi de kıyı profilleridir. Zaman içerisinde çeşitli dalga şartlarında yığılma ya da oyulma tipi profiller oluşur. Dalga yüksekliği, dalga peryodu, taban eğimi, malzemenin tane çapı vb. parametreler sediment taşınımını ve profilleri etkiler. Bu çalışmada, bu parametrelerden dalga yüksekliği ve dalga peryodunun kıyıya dik taşınım sırasında ne gibi profiller oluşturduğu, profillere bağlı büyüklüklerin nasıl değiştiği bir fiziksel modelle incelenmiştir.

Bu çalışma 7 bölümden ve bir ekten oluşmaktadır.

      

-Birinci bölümde; kıyıya dik sediment taşınımı ve onunla ilişkili parametreler üzerinde genel bilgiler verilmiştir. Bu bölümde; çalışmanın amacı ve kapsamı açıklanmış, literatür hakkında ve taşınım ile ilgili genel bilgiler formülleriyle birlikte sunulmuştur.

      

-İkinci bölümde; teorik ve deneysel olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. Fiziksel modelle ilgili kullanılan ölçek ve parametrelerle ilişkili açıklamalarda bulunulmuştur.

      

-Üçüncü bölümde; denklemlerden ve deneylerden elde edilen bulgular sunulmuştur.

      

-Dördüncü bölümde; elde edilen bulgular irdelenerek değerlendirilmiştir.

      

-Beşinci bölümde; bulguların irdelenmesiyle ortaya çıkan sonuçlar sunulmuştur.

      

-Altıncı bölümde; yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar ışığında, bu konuda çalışma yapmak isteyenlere çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

      

-Yedinci bölümde; kaynaklar listesi sunulmuştur.

      

-Ekler bölümünde; deneylere ilişkin bir tablo ve profillerle ilişkili şekiller sunulmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler : Kıyıya Dik Sediment Taşınımı, Kıyı Profili, Yığılma, Oyulma, Bar Hacmi, Denge Noktası