Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Turan ÇAM
Danışman: Yrd.Doç.Dr.Basri ERTAŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZDE DALGA TAHMİNİ VE TASARIM DALGASI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1986
Sayfa Sayısı: 67
Tez No: T112
Özet:

      Türkiye, hernekadar çok uzun bir kıyı şeridine (yaklaşık 8000 km) sahip olmasına karşın Kıyı ve Liman Mühendisliği, ancak son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu gelişmeye koşut olarak çok sayıda liman, barınak ve sahillerimizin denizden korunması amacıyla koruyucu kıyı yapıları inşa edilmektedir.

      Çok pahalı olan deniz yapılarının yanlış tasarım sonucu hasar gördükten sonra tamir edilip düzeltilmesi maliyeti çok artırmakta, bazı durumlarda ise yeniden yapılmasından daha da güç olmaktadır. Örneğin 1971 yılında Antalya Limanı dalgakıranı fırtına dalgaları nedeniyle hasara uğramış ve düzeltilmesi o zamanın fiatlarıyla 20 milyon TL üzerinde ek harcama yapılmıştır.

      Her çeşit deniz yapısı için bir yandan harcanan para ve zaman diğer yandan hasar görmeleri veya yıkılmaları halinde doğacak ekonomik ve sosyal kayıplar göz önüne alındığında yapının projelendirilmesine esas alınan tasarım dalgasının ekonomik düşünceler gözardı edilmeden güvenilir bir şekilde belirlenmesi en önemli ve başta gelen amaç olmaktadır. Bu amaca erişmek için proje yerine ait uzun süreli gerçek dalga kayıtlarına gereksinim vardır.

      Kıyı ile ilişkisi olan hemen hemen her ülkede olduğu gibi Türkiye kıyıları için de gerçek dalga ölçümleri mevcut olmadığından meteoroloji istasyonlarında ölçülen gerçek rüzgar veya sinoptik haritalardan çıkarılan rüzgar verileri kullanılarak dalga tahmini yoluna gidilmesi kaçınılmaz olmaktadır.

      Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölümünde yer alan ORDU, GİRESUN, TRABZON ve HOPA için saatlik ortalama rüzgar ve sinoptik hava haritalarından çıkarılan rüzgar verileri kullanılarak derin deniz dalga parametreleri tahmin edilmiştir. Ayrıca projelendirme aşamasında kullanılmak üzere çeşitli tekerrür aralıklarına ait dalga parametreleri (proje dalgaları) de verilmiştir. Bu çalışmaları yapabilmek için bölgedeki ilgili meteoroloji istasyonlarında kaydedilen saatlik ortalama rüzgar kayıplarından yaklaşık 2000, sinoptik hava haritalarından yaklaşık 1400 civarında fırtına incelenmiş ve analiz edilmiştir. Çalışma 7 bölümden oluşmaktadır.

      Birinci Bölümde, konunun önemi vurgulanmış ve amaçlar açıklanmıştır.

      İkinci Bölümde, dalga tahmin amacıyla geliştirilmiş yöntemler tanıtılmış, burada kullanılanların ayrıntıları verilmiştir.

      Üçüncü Bölümde, dalga ölçümlerinin nasıl yapıldığı ve kullanılan aletler açıklanmıştır.

      Dördüncü Bölümde, rüzgar ve dalga verilerinin analiz yöntemleri verilmiştir.

      Beşinci Bölümde, tasarım dalgası tahmin yöntemleri tanıtılmıştır.

      Altıncı Bölümde, yapılan çalışmaların ayrıntıları açıklanmıştır.

      Yedinci Bölümde, sonuçlar verilmiştir.

      Sekizinci Bölümde kaynaklar yer almaktadır.