Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat Gürses
Danışman: Prof. Dr. A.Aydın DUMANOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KARADENİZ BÖLGESİ DALGA VERİLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/2000
Sayfa Sayısı: 88
Tez No: T1117
Özet:

      Kıyı ve liman mühendisliğinin çözülmesi gereken önemli problemlerinden biri deniz yüzeyinde oluşan dalgaların tanımının yapılabilmesidir. Bugüne kadar yapılmış olan dalga tarif yöntemleri,dalganın basit periyodik bir hareket yaptığını,sabit yükseklik ve periyoda sahip olduğu varsayımına dayanmaktadırlar. Oysa bu tarif yöntemleri gerçek deniz yüzeyinde rastgele oluşan dalgaların tanımlanmasında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle gerçek deniz dalgalarının daha iyi anlaşılabilmesi için düzensiz dalga tarif yöntemlerinin bilinmesi gerekmektedir.

      Bu çalışma dahilinde daha önce çeşitli araştırmacılar tarafından sunulmuş olan teorik formüllerin uygulaması yapılmış,Karadeniz bölgesinde bulunan Ordu,Sinop ve Trabzon İllerinden alınmış olan gerçek dalga verilerinin , düzensiz dalga tarifi yöntemlerine göre analizleri yapılarak,teorik yöntemler ile gerçek dalga verilerinin uyumu araştırılmıştır.

      Çalışma altı bölümden oluşmaktadır;

      Çalışmanın birinci bölümünde düzensiz dalga tarif yöntemleri konusunda genel bilgiler ve literatür çalışmaları sunulmuştur.

      İkinci bölümde bu tez kapsamında yapılan çalışmalar kısaca özetlenmiştir.

      Üçüncü bölümde dalga tarifi ile ilgili yapılan teorik çalışmalardan ve Ordu,Sinop,Trabzon İllerinde gözlenen dalga verilerinden elde edilen bulgulara değinilmiştir.

      Dördüncü bölümde elde edilen bulguların irdelenmesi yapılmıştır.

      Beşinci bölümde çalışmadan elde edilen sonuçlar verilmiştir.

      Altıncı bölümde öneriler sunulmuştur.

      

Anahtar Kelimeler : Dalga Spektrumu,Dalga Periyodu, Spektrum Momenti,Dalga Yüksekliği,Spektrum Tarif Parametreleri,Uyumluluk Testi.