Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ebru Şentürk
Danışman: Doç. Dr. Şakir Erdoğdu
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BİR HAZIR BETON TESİSİ PERFORMANSININ İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/3/2000
Sayfa Sayısı: 49
Tez No: T1096
Özet:

      İnşaat sektöründe artan beton ihtiyacını elle döküm ile karşılamak günümüzde mümkün değildir. Sektördeki teknolojik gelişmelere paralel olarak beton artık elle değil hazır beton olarak dökülmektedir. Hazır beton teknolojisi bu şekilde ihtiyaç duyulan betonun hem seri üretimine hem de arzulanan özelliklere sahip olmasına olanak sağlamaktadır.

      Beton bileşiminde geleneksel malzemelere ilave olarak günümüzde yaygın bir biçimde çeşitli mineral ve kimyasal katkı maddeleri de ilave edilmektedir. Mineral katkılar bazen ince öğütülerek çimento ile ikame edilmekte bazen de ince agrega yerine kullanılmaktadır. Kimyasal katkı maddeleri genellikle karıştırma sırasında veya dökümden hemen önce taze betona ilave edilmektedir. Bu tür katkı maddelerinin betonun gerek basınç mukavemeti gerekse performansı üzerinde etkileri çok değişkendir. Dolayısıyla betona ilaveleri mümkün olduğu kadar hem miktar olarak hem de zaman olarak doğru bir biçimde gerçekleştirilmelidir.

      Özellikle seri üretim halinde, beton mukavemetinin amaçlanan seviyeye ulaşıp ulaşmadığı uygulama açısından çok önemlidir. Bu nedenle öteden beri betonun mukavemet kazanma hızını arttırıcı çeşitli dayanım hızlandırma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu hızlandırma yöntemlerinin betonun mukavemet kazanma hızına etkisini kontrol etmek, özellikle mineral ve kimyasal katkı maddesi kullanıldığında, son derece güçleşmektedir. Bunun için beton bileşimine çeşitli oranlarda ilave edilen bu tür ilave maddelerin ısıl işleme sağladıkları katkı açısından optimum değerleri ile uygun kombinasyonlarının bilinmesinde yarar vardır.

      Çalışmada yıllık ortalama üretim kapasitesi 200 000m3 olan bir hazır beton tesisinin bir yıl boyunca ürettiği betondan alınan numunelerin 1 günlük hızlandırılmış dayanımları ile 28 günlük standart dayanımları arasında kapsamlı bir istatistiksel değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Tesiste bu amaçla kullanılan “Değiştirilmiş Sıcak Su Yöntemi”nin yeterliliği beton sınıfı düzeyine ve ilave edilen mineral ve kimyasal katkı maddesi düzeyine bağlı olarak sağlıklı tahminler sağlayacak ilişkiler belirlenerek test edilmiştir. Bu istatistiksel değerlendirmeye göre sözkonusu hazır beton tesisinin bir yıl süresince oldukça başarılı bir performans gösterdiği söylenebilir.

      

Anahtar Kelimeler : Kalite Kontrol; Kalite Güvence; Regresyon Analizi; Korelasyon Katsayısı; Belirlilik Katsayısı