Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Doğanay YILMAZ
Danışman: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: RİZE VE TRABZON İLLERİNDE DENİZ DOLGULARININ ETÜDÜ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/11/1999
Sayfa Sayısı: 66
Tez No: T1062
Özet:

      Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Rize, Trabzon illerinde ve ilçelerinde yerleşim alanlarının kısıtlı olmasından dolayı ve nüfusun her geçen gün artması neticesinde, şehirde yerleşim alanlarına ihtiyaç olmuştur. Bu yerleşim alanları sahilden dağlara doğru yayılmak şeklinde uygulanabilmesi mümkündür. Fakat dönemin idarecileri bu şekilde bir şehirleşme yerine denizin doldurularak yerleşim alanı kazanılmasını tercih etmişlerdir. Dolgu yapılarak alan kazanılırken bazı durumlar gözden kaçırılmıştır. Bu durumlar şunlardır: Dolguların kıyı hidrodinamik dengesine etkisi nasıl olacaktır ve şehrin gelişimine ne gibi katkıları veya sakıncaları olacaktır.

Rize, Trabzon illerinde ve ilçelerinde yapılan deniz dolguları, geçmişten günümüze kadar uzanan uzun bir periyot içerisinde gerçekleşmiştir. Günümüzde bu dolgular halen devam etmektedir. Bu tezde yapılan araştırmalar ve çalışmalar yedi ana kısım ve bir ek kısımdan oluşmaktadır.

      Birinci kısımda, yapılan çalışmanın amaç ve kapsamı hakkında genel bilgiler verilerek kıyı yasası ve uygulamalarıyla ilgili bilgiler sunulmuştur. İkinci kısımda, kıyı koruma yapılarından, deniz dolgularının kıyı hidrodinamik dengesini nasıl etkilediği incelenmiştir. Üçüncü kısımda, deniz dolgularıyla alan kazanılması ve bu alanların nasıl kullanıldığı araştırılmıştır. Dördüncü kısımda, Rize ve Trabzon illerinde arazi ihtiyacı ve bu ihtiyacın dolgularla giderilmesi bulguları elde edilmiştir. Beşinci kısımda, deniz dolgularının kıyı hidrodinamik dengesinin irdelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Altıncı kısımda bu tez çalışmasında elde edilen sonuçlar ve yedinci kısımda da öneriler sunulmuştur. Ek kısımda ise, Rize ve Trabzon illerinden dolgu öncesi ve dolgu sonrası karşılaştırmalı fotoğraflara yer verilmiş ve kıyı dolgularının imar haritaları gösterilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler : Kıyı yasası, kıyı hidrodinamik dengesi, deniz dolguları ve sediment taşınımı.