Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gündoğan BEKTAŞOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DENİZLERDE KIYI KORUMA DUVARLARI PROJE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTE HESAPLARININ YAPILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1999
Sayfa Sayısı: 124
Tez No: T1044
Özet:

      Çeşitli doğal kuvvetler karşısında dengede kalması gereken kıyı koruma yapılarını projelendirebilmek için bunlar üzerine gelen statik ve dinamik kuvvetler ve bunların etkilerinin bilinmesi, stabilite hesaplarının araştırılması gereklidir. Bu nedenle, kıyı duvarları üzerinde tam yansımaya uğrayıp duvar önünde salınım yapan, tam yapı üzerinde kırılan veya yapıya kırılmış olarak gelen dalgaların oluşturduğu kuvvetler incelenip bu konudaki çeşitli yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak verilmiş, bu durumları örneklemek ve dalga basıncı formüllerinin kullanılış şekillerini vermek üzere örnekler üzerinde gösterilmiştir.

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, araştırma konusu kısaca tanıtılmış ve bu konu ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.

İkinci bölümde, teorik çalışma, bu çalışmanın pratikte kolayca kullanılabilmesi için örnekler verilmiştir.

      Üçüncü bölümde, yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular verilmiştir.

Dördüncü bölümde, çalışma ile ilgili sonuçlar verilmiştir.

      Beşinci bölümde, çalışma ile ilgili öneriler verilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Kıyı Koruma Yapıları, Statik Kuvvetler, Dinamik Kuvvetler, Stabilite, Yansıyan Dalga, Kırılan Dalga, Dinamik Dalga Basıncı, Statik Su Basıncı, Kırılma Derinliği, Sakin Su Seviyesi.