Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kadir Sert
Danışman: Prof. Dr. Hızır Önsoy
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOLGU BARAJLARDA BETON GEÇİRİMSİZLİK PERDELERİNİN GÖVDEYLE ETKİLEŞİMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/1999
Sayfa Sayısı: 62
Tez No: T1042
Özet:

      Önyüzü beton kaplı kayadolgu barajlar rezervuar su yükünün etkisi ile deformasyona uğrarlar. İnşaatın bitimine kadar, inşaat süresince kayadolgu oturur ve sıkışır. Su yükünün altında kayadolgunun deformasyon süreci başlar. Beton tabaka bu kaya deformasyonunu takip eder.

Bu çalışmada ÖBKB tipi barajların beton tabaka kısımları ile bu kısmın hemen arkasında bulunan geçiş malzemelerinin ilişkileri incelenmiştir.

      Çalışma, altı bölüm ve eklerden oluşmaktadır.

Çalışmanın birinci bölümünde, barajlar hakkında genel bilgiler verilmiştir.

      İkinci bölümde, ÖBKB tipi barajlar hakkında bilgiler verilerek incelenen barajlardaki geçiş bölgesi malzeme yöntemleri ele alınmıştır

Üçüncü bölümde, beton tabakayla geçiş bölgesinin etkilenmesinden yola çıkılarak baraj karakteristiklerine göre bir deformasyon tahmin yöntemi verilmiştir.

      Dördüncü bölümde, bu tip barajlarda varılan sonuçlar anlatılmış ve bir irdeleme yoluna gidilmiştir.

Beşinci bölümde, çalışmalardan elde edilen sonuçlar verilmiştir.

      Altıncı bölümde, öneriler sunulmuştur.

      

Anahtar Kelimeler: Önyüzü Beton Kaplı Kayadolgu Barajlar, Deformasyon, Beton Tabaka, Baraj Karakteristikleri