Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erol İSKENDER
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Atakan AKSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KOŞULLANDIRMA SİSTEMLERİNİN GELENEKSEL VE MODİFİYE ASFALT KARIŞIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 25/9/2008
Sayfa Sayısı: 128
Tez No: Dt658
Özet:

       Laboratuarda asfalt karışımlara uygulanan deneyler, uygulamada aynı anda birçok parametrenin etkimesinden dolayı arazi performans tahmininde yetersiz kalmaktadır. Laboratuarda yapılan sıkıştırma yöntemleri ile arazideki silindir sıkıştırması arasında önemli düzeyde farklılıklar oluşmaktadır. Marshall yönteminin gerçek sıkıştırmayı temsil yeteneği düşük olup, değişik ülkelerde kullanılan dönel sıkıştırıcıların dönme açısı ile ilgili belirsizlikleri bulunmaktadır.

Asfalt kaplamaları değerlendiren hiçbir cihazda yağmur, kar, erime, donma, güneş vs. gibi çevre koşullarını deney anında uygulayabilen özellik bulunmamaktadır. Asfalt karışımları bu bağlamda değerlendirmek için çeşitli koşullandırma sistemleri geliştirilmiş fakat bunların etkinliği konusunda henüz fikir birliği oluşmamıştır.

       Bu araştırmada, katkısız, SBS elastomerik türde polimer katkılı, amin bileşimli soyulma önleyici katkılı Marshall briketlerine ve karot örneklerine üç farklı koşullandırma sistemi uygulanarak karışım performansının değerlendirilmesinde kullanılan dolaylı çekme mukavemeti, dolaylı çekme, tekrarlı sünme ve Fransız tekerlek izi deneyleri yapıldı. Karışımlar çatlama direnci ve tekerlek izi oluşumu bağlamında değerlendirildi. Asfalt katkı maddelerinin etkinliği, koşullandırma sistemlerinin karışım performansı üzerindeki etkileri araştırıldı ve laboratuar ve arazi performansının karşılaştırılması yapıldı. Bilgisayarlı tomografi tekniği ile asfalt kaplamaların boşluk dağılımı ve çatlama şekilleri irdelendi.

Genel olarak, çatlamaların dolaylı çekme mukavemeti deneyine maruz kalmış örneklerde örneğin merkezinden başladığı, bazı örneklerde boşlukların birleşmesi şeklinde geliştiği, karot örneklerinde boşlukların küçük fakat sayıca çok oldukları, laboratuar örneklerinin performansının arazi örneklerininkinden daha iyi olduğu, katkıların karışımların tekerlek izi ve çatlama direncini önemli derecede artırdığı görüldü.

      

      Anahtar Kelimeler: Koşullandırma Sistemleri, Modifiye Asfalt Karışımlar, SBS, Tekerlek İzi, Su Hasarı Önleyici Katkı, Su Hasarı, Bilgisayarlı Tomografi