Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Evrim TURAN
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kohezyonlu Zeminlerde Dayanma Duvarlarının Konsolidasyon Oturmalarının Hesaplanması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 4/8/2006
Sayfa Sayısı: 80
Tez No: 1700
Özet:

      Zemini farklı iki düzeyde tutan ve yanal zemin basınçlarına maruz kalan duvarlara dayanma duvarları denilir. Dayanma duvarlarının güvenli olarak işlevlerini yerine getirebilmeleri için, dayanma duvarlarında bazı denetimler (tahkikler, kontroller) yapılır. Bu denetimlerin en önemlilerinden biri, oturma denetimidir. Dayanma duvarları, sıklıkla oturma denetimi yapılmadan tasarlanmaktadır. Oysa dayanma duvarı da bir yapıdır ve aşırı oturmalardan hasara uğrayabilmekte, hatta kırılmalar, göçmeler meydana gelebilmektedir. Bu açıdan dayanma duvarlarının oturmaları hesaplanmalı ve izin verilebilir değerlerle karşılaştırılmalıdır.

Bu çalışmanın amacı; kohezyonlu zeminlere oturan dayanma duvarlarının konsolidasyon oturmalarının hesaplanması ve hesaplanan oturmaların izin verilebilir oturma değerleriyle karşılaştırılmasıdır. Bunun için bir bilgisayar programı geliştirilmiş ve iki tipik örneğe uygulanarak, hesaplanan değerler izin verilebilir değerlerle karşılaştırılmıştır.

      Bu tezde, oturma konusunun çok geniş olması nedeniyle, bu konunun bir parçası olan kohezyonlu zeminlerde oturma konusu incelenmiştir.

Çalışmanın 1. Kısmı’nda; dayanma duvarları ile ilgili genel bilgiler (tanımları, sınıflandırılmaları, kullanıldıkları yerler, onlara etkiyen yanal zemin basınçları ve projelendirilmeleri için yapılması gereken denetimler) verilmiştir.

      2. Kısmı’nda ise; oturma olayı, üniform ve farklı oturmanın nedenleri, zararları, alınabilecek önlemler gibi konular üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte dayanma duvarlarının konsolidasyon oturmalarını hesaplayan Fortran bilgisayar programı yazılmış, sayısal iki örnek, hem elle, hem de programla çözülmüştür. İki çözümün sonuçları karşılaştırılmış ve birbirine yakın değerlerin çıktığı görülmüştür. Bu da programın doğru çalıştığını göstermektedir.

Bu bilgilerin ışığında, dayanma duvarlarında diğer denetimler gibi oturma denetimi de yapılmalı ve elde edilen oturma değerleri izin verilebilir oturma değerlerinden küçük olmalıdır.

      

Anahtar Kelimeler : Dayanma Duvarları, Oturma Denetimi, Kohezyonlu Zemin, Konsolidasyon oturması, Üniform ve Farklı oturma, Fortran Bilgisayar Programı