Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ramazan LİVAOĞLU
Danışman: Doç. Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: AYAKLI DEPOLARIN SIVI-YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMLERİ DİKKATE ALINARAK DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 28/3/2005
Sayfa Sayısı: 312
Tez No: t494
Özet:

      İşlevsel olarak birçok amaca hizmet edebilen depoların statik davranışlarının belirlenmesi yanında, dinamik davranışlarının belirlenmesi de önemli olmaktadır. Dinamik yükler etkisindeki ayaklı depolarda, birçok yapı sisteminden farklı olarak, yapısal kısmının sıvıyla ve zeminle olan etkileşimleri de depo davranışını belirlemede etkili olmaktadır. Dolayısıyla deprem gibi dinamik yükler etkisindeki ayaklı depoların davranışlarının belirlenebilmesi için etkileşim etkilerinin gerçekçi bir şekilde dikkate alınması gerekmektedir. Yapılan literatür araştırmalarında, ayaklı depolar için bu etkileşimlerin ve bunlar üzerinde etkili olan parametrelerin değişimleri hakkında oldukça kısıtlı çalışmaya rastlanmıştır.

      Bu çalışmanın başlıca amacı, literatürde genel sıvı ve zemin etkileşimlerini dikkate almada kullanılan yaklaşımların ayaklı depolar için etkinliklerini irdelemek, bu sayede bunların depoların dinamik davranışları üzerindeki etkilerini incelemek ve söz konusu etkileşimlerin pratik olarak nasıl dikkate alınabileceklerini uygulamaya sunmaktır.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç asıl ve bir ek bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sıvı depoları, zeminlerin özellik ve davranışları, deprem dalgaları, literatür araştırması, çalışmanın amaç ve kapsamı gibi bilgiler sunulmaktadır. İkinci bölümde genel olarak yapı-zemin ve yapı-sıvı etkileşim problemleri için geliştirilen temel yaklaşımlar tanıtılmakta ve bunların ayaklı depolar için uygulanabilirlikleri değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımlardan yararlanarak, ayaklı depolar için sıvı-depo-zemin etkileşimleri için sekiz farklı model oluşturulmakta ve bunlardan elde edilen bulgular karşılaştırılarak irdelenmektedir. Üçüncü bölüm sonuç ve öneriler bölümü olup bu bölümü kaynaklar listesi ve program listelerinin verildiği ek bölümü izlemektedir.

      Sonuç olarak bu çalışmada; zeminin, sıvının, taşıyıcı sistemin ve zeminin doğrusal olmayan davranışının deponun deprem davranışı üzerindeki etkileri ortaya konulmuş, etkileşimler için geliştirilen bazı analitik yaklaşımların, sayısal yaklaşımlar kadar gerçekçi sonuçlar üretebildikleri, bazı zemin sistemlerinin davranış üzerinde etkilerinin ihmal edilebilecek düzeyde kaldığı görülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler : Ayaklı Depolar, Deprem Hesabı, Sıvı-Yapı-Zemin Etkileşimi, Koni Modeli, Sanal Sınırlar, EC-8, FEMA, Langrange Yaklaşımı, Malzeme Bakımından Doğrusal Olmayan Davranış.