Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kemal HACIEFENDİOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEĞİŞEREK YAYILAN YER HAREKETİ ETKİSİNDEKİ TOPRAK DOLGU BARAJLARIN LİNEER OLMAYAN STOKASTİK ANALİZİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 11/10/2004
Sayfa Sayısı: 244
Tez No: t471
Özet:

      Bu çalışmada değişerek yayılan yer hareketi etkisindeki toprak dolgu barajların lineer olmayan stokastik davranışının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Toprak dolgu barajların çoğunlukla homojen ve elastik olmayan malzemelerden inşa edilmeleri sebebiyle, deprem etkisi altında dolguyu oluşturan malzemenin lineer olmayan davranışının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, barajlar geniş tabanlı yapılar olması sebebiyle, stokastik analizlerinde yer hareketinin farklı noktalardaki değişiminden kaynaklanan, dalga yayılma etkisinin yanı sıra, tutarsızlık ve zemin etkilerinin de dikkate alınmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla hazırlanan tez çalışması aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde genel bilgiler üzerinde durulmakla birlikte, konunun öneminden ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalardan bahsedilmektedir. Hareket denklemlerinin sonlu eleman formülasyonu ile stokastik analiz için temel bağıntılar da bu bölümde verilmektedir.

      İkinci bölümde çalışmada kullanılacak olan yer hareketi modeli üzerinde durulmakla birlikte, uygulama amacı ile seçilen toprak dolgu barajın analitik modeli oluşturulmaktadır. Ayrıca bu bölümde toprak dolgu barajın sıvılaşma potansiyel analizi için kullanılacak olan denklemler üzerinde de durulmaktadır.

      Üçüncü bölümde değişerek yayılan yer hareketi etkisindeki toprak dolgu barajın analizinden elde edilen davranış bileşenleri irdelenmektedir. Dördüncü bölümde çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlar ve öneriler verilirken, bu bölümü kaynaklar izlemektedir.

      Çalışma sonucunda, lineer olmayan davranışın ve yer hareketindeki değişimin toprak dolgu baraj gibi geniş tabanlı yapı sistemlerinin stokastik analizlerinde gerekliliği vurgulanmaktadır.

      

      Anahtar Kelimeler: Lineer Olmayan Stokastik Analiz, Sonlu Eleman Yöntemi, Eşdeğer Lineer Analiz, Değişerek Yayılan Yer Hareketi, Sıvılaşma Potansiyel Analizi, Filtre Edilmiş Beyaz Gürültü, Tutarsızlık Etkisi, Dalga Yayılma Etkisi, Zemin Etkisi, Toprak Dolgu Baraj