Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Serhan KARSLIOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEPREM YALITIM SİSTEMLERİNİN ÇERÇEVE TAŞIYICI SİSTEMLİ BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/2/2015
Sayfa Sayısı: 153
Tez No: t2886
Özet:

      Tarih boyunca dünyada meydana gelen depremlerde büyük can ve mal kaybı yaşanması, depreme dayanıklı yapı tasarımının önemini ortaya koymaktadır. Bu konu üzerine geliştirilen yaklaşımlardan birisi olan sismik taban yalıtım sistemleri, deprem mühendisliği alanında gelişen teknoloji ile son yıllarda kullanılan bir teknik olmuştur. Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan sismik taban yalıtım sistemleri tanıtılarak, yalıtım birimlerinin mekanik özellikleri açıklanmıştır. Deprem yalıtımlı yapıların tasarımında kullanılan yöntemler incelenerek taban yalıtım birimlerinin modellenmesi ele alınmıştır. Çalışma kapsamında ankastre mesnetli ve sismik taban yalıtım sistemli olarak modellenen kat yüksekliği 3m olan 3, 5, 7, 12 ve 15 katlı çerçeve taşıyıcı sistemli betonarme binaların, SAP2000 paket programında zaman tanım alanında dinamik analizleri yapılarak depreme karşı yapısal davranışları karşılaştırılmıştır. Analizlerde üç farklı deprem kaydından elde edilen maksimum değerler göz önüne alınarak yapıların yüksekliğine bağlı olarak; periyotları, kat deplasmanları, rölatif kat deplasmanları, mutlak kat ivmeleri, taban kesme kuvvetleri ve taban eğilme momentleri gibi yapısal davranış parametreleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Ayrıca sismik taban yalıtım birimlerinin çevrimsel davranışı ile deprem enerjisini sönümleme katkısı incelenmiştir. Sonuç olarak, sismik taban yalıtım sistemi kullanılan binaların, ankastre mesnetli binalara göre yerdeğiştirme dışındaki tüm yapısal davranışlarının büyük oranda iyileştiği görülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler: Sismik taban yalıtım sistemleri, Sismik taban yalıtım birimleri,

       Zaman tanım alanında dinamik analiz