Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: M. Bahadır ÖZDEMİR
Danışman: Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BİNALARIN DEPREM RİSKLERİNİN BİRİNCİ KADEME DEĞERLENDİRME YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI: GİRESUN İLİ ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ ÖRNEĞİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 21/1/2015
Sayfa Sayısı: 101
Tez No: t2879
Özet:

      Bu çalışmada; Şebinkarahisar ilçe merkezinin tamamını oluşturan Bülbül, Fatih, Taş, Kızılca ve Müftü mahallelerindeki bütün binaların birinci kademe değerlendirme yöntemiyle deprem risklerinin belirlenmesi üzerine bir saha çalışması yapılmıştır. Bu Çalışmada, 482 adet betonarme,380 adet yığma, 51 adet karma bina olmak üzere toplam 913 adet bina taranarak, Şebinkarahisar ilçe merkezinin bina deprem risk grupları tespit edilmiştir. Birinci kademe değerlendirme yöntemiyle betonarme binalar için olumsuzluk parametreleri olan, bina serbest kat sayısı, yumuşak katlar, ağır çıkmalar, görünen yapı kalitesi, yerel zemin koşulları incelenerek sonuçları değerlendirilmiştir. Yığma / Karma binalar için olumsuzluk parametreleri olan, bina serbest kat sayısı, görünen yapı kalitesi, duvar boşluk oranı, duvar boşluk düzeni, yerel zemin koşulları incelenmiş olup sonuçları değerlendirilmiştir. Şebinkarahisar ilçe merkezinin mevcut yapı stokunun deprem riskleri değerlendirilmiş ve deprem risk haritası çıkartılmıştır. Bu tez çalışması, Şebinkarahisar ilçe merkezindeki yapı stokunun, deprem öncesi iyileştirilmesine ve güçlendirilmesine karar verileceği durumda bir ön çalışma raporu olacaktır.

      Anahtar Kelimeler: Birinci Kademe Değerlendirme Yöntemi (Sokaktan Tarama), Bina Serbest Kat Sayısı, Yumuşak Katlar, Ağır Çıkmalar, Görünen Yapı Kalitesi, Yerel Zemin Koşulları, Duvar Boşluk Oranı, Duvar Boşluk Düzeni.