Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Betül DEMİRTAŞ
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇOK KATLI BETONARME BİNALARIN DENEYSEL DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN ve YAKIN FAY YER HAREKETİ ETKİSİNDEKİ İZOLATÖRLÜ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 26/12/2014
Sayfa Sayısı: 72
Tez No: t2858
Özet:

      Bu tez çalışmasında, çok katlı betonarme bir binanın dinamik karakteristiklerinin Operasyonel Modal Analiz ve Sonlu Elemanlar Yöntemleriyle belirlenerek, yakın ve uzak fay yer hareketleri için izolatörlü ve izolatörsüz deprem davranışlarının araştırılması amaçlanmıştır. Tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde, konuyla ilgili yapılan çalışmalar ile kullanılan teorik ve deneysel yöntemlere ait formülasyonlar verilmektedir. İkinci Bölümde, seçilen binanın sonlu eleman modelinin oluşturulması, deneysel ve teorik dinamik karakteristiklerinin elde edilmesi ve başlangıç analitik modelinin iyileştirilmesi sunulmaktadır. Ayrıca, bu bölümde seçilen binanın izolatörsüz ve izolatörlü modellerinin yakın ve uzak fay deprem etkisi altında davranışlarındaki değişimler de incelenmektedir. Üçüncü Bölümde, yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve öneriler sunulmaktadır. Sonuç Bölümünü, çalışmanın hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar izlemektedir. Çalışma sonucunda, Operasyonel Modal Analiz Yönteminin çok katlı betonarme binaların dinamik karakteristiklerinin belirlenmesinde ve sonlu eleman modellerinin iyileştirilmesinde güvenle kullanılabileceği görülmüştür. Bunun yanında, izolatörlü ve izolatörsüz çok katlı betonarme binaların tasarımında yakın fay yer hareketi etkilerinin dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Çok Katlı Betonarme Bina, Operasyonel Modal Analiz, Dinamik Karakteristikler, Sonlu Eleman Model İyileştirme, Sismik İzolasyon