Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ertekin ÖZTEKİN
Danışman: Doç. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Farklı Sekilde Donatılmıs Yüksek Performanslı Betonarme Kirislerin Burulma Momenti Etkisindeki Davranışlarının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 3/7/2007
Sayfa Sayısı: 144
Tez No: dt597
Özet:

      Yüksek performanslı betonların kullanımı giderek yaygınlasmasına ragmen, bu tür

betonların özelikleri geleneksel betonların özelikleri kadar iyi bilinmemektedir. Gerçekten de,

      yürürlükteki yönetmeliklerde betonarme ve öngerilmeli beton yapıların hesap ve

projelendirilmesinde kullanılan bagıntı, hüküm ve önerilerin çogu, basınç dayanımı yaklasık

      50 MPa ’ya kadar olan betonlar üzerinde gerçeklestirilmis olan deneylerden elde edilen

verileri temel almaktadır. Özellikle betonarmenin monolitik özeligi ve dogrusal elastik

      olmayan davranısı yüzünden son derece karmasık ve kesin çözümü olanaksız olan burulma

etkisinin projelendirme kriterleri yüksek performanslı betonlar için ise yeterli degildir.

      Betonarme elemanların burulma momenti etkisi altındaki dayanımı; egilme, kesme ve

basınç etkileri gibi diger etkiler altındaki dayanımlarından düsüktür. Süphesiz ki yüksek

      performanslı beton kullanımıyla betonarme elemanların burulma dayanımlarında artıs

saglanabilmektedir. Ancak betonarme elemanların donatı düzeninin burulma dayanımlarını

      artırıp artırmayacagı pek iyi bilinmemektedir.

Bu çalısmanın temel amacı betonarme kirislerin donatı düzeninin burulma dayanımları

      üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla gerçeklestirilen çalısma bes bölümden

olusmaktadır. Birinci bölümde genel bilgiler verilmekte olup, ikinci bölümde çalısmanın

      amacı dogrultusunda donatı düzeni farklı yüksek performanslı betonarme kirislerin

üretiminden, burulma deney düzeneginin olusturulmasından ve burulma deneylerinden

      bahsedilmektedir. Çalısmanın üçüncü bölümünde deneylerden elde edilen bulgular

irdelenerek, burulma momentinin teorik hesabı için yapılan çalısmalardan bahsedilmektedir.

      Çalısmanın bütününden çıkarılabilecek sonuç ve öneriler dördüncü bölümde özetlenmekte

olup bu bölümü besinci bölümdeki kaynaklar dizini izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar; yüksek performanslı betonarme kirislerin farklı sekilde donatılması

ile burulma davranıslarının degistigini göstermektedir. Bazı donatı düzeninin burulma

      dayanımını, bazılarının ise deformasyon davranısını degistirdigi görülmüstür. Ayrıca bu

çalısmada teorik burulma momentinin tahmini için sunulan bagıntıların, literatürdeki

      bagıntılarla karsılastırılarak, deney sonuçlarıyla uyumlu oldugu görülmüstür.

Anahtar Kelimeler : Yüksek Performanslı Beton, Burulma, Basit Burulma, Burulma

      Momenti, Farklı Donatılmıs Kirisler