Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zekeriya AYDIN
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Öngerilmeli Beton Kirişli Köprü Üst yapılarının Genetik Algoritma ile Optimum Tasarımı
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 19/7/2006
Sayfa Sayısı: 155
Tez No: dt549
Özet:

      Bu çalısmada, genetik algoritma kullanılarak, prefabrike önçekim öngerilmeli

beton bitisik I-kirisli, kısa ve orta açıklıklı köprü üstyapılarının maliyet yönünden optimum

      tasarımı gerçeklestirilmektedir. Çalısma topoloji ve sekil optimizasyonunu içermektedir.

Tasarım degiskeni olarak köprü enkesitindeki kiris sayısı, kiris enkesit boyutları ve kiris

      enkesitinde yer alan öngerilme donatısı miktarı alınmaktadır. Çalısmada egilme emniyet

gerilmeleri ve tasıma gücü, kayma emniyet gerilmeleri ve keme tasıma gücü, sehim,

      süneklik sınırları ve geometri sınırlayıcıları dikkate alınmaktadır. Sınırlayıcılar AASHTO

Standard Specifications for Highway Bridges uyarınca hesaplanmaktadır.

      Optimizasyon yöntemi olarak, karmasık problemlere kolaylıkla uygulanabilen ve

ayrık tasarım degiskenlerini kullanan, rasgele seçilmis bir grup baslangıç çözümünden yola

      çıkarak sonuca giden evrimsel bir optimum tasarım yöntemi olan genetik algoritma

kullanılmaktadır. Bu çalısmadaki genetik algoritma kopyalama operatörünün yanısıra, üç

      farklı çaprazlama ve üç farklı mutasyon operatörünü içermektedir.

Yapılan çalısmanın birinci bölümünde optimum tasarım çesitleri ve teknikleri,

      öngerilmeli beton, öngerilmeli beton kirisli köprüler, çalısmanın amacı ve kapsamı

hakkında genel bilgiler verilmektedir. kinci bölümde önçekim öngerilmeli beton bitisik Ikirisli

      köprü üstyapısı tasarımının nasıl yapılacagı, optimum tasarım probleminin

belirlenmesi, bu problemin genetik algoritma ile nasıl çözümlenecegi açıklanmaktadır.

      Ayrıca yine bu bölümde gelistirilen bilgisayar programı ile optimum tasarımı yapılan üç

farklı sayısal uygulamaya yer verilmekte ve bu uygulamaların çözümü ile ulasılan bulgular

      irdelenmektedir. Üçüncü bölümde ise elde edilen sonuçlara ve bu konuda bundan sonra

yapılacak çalısmalar için önerilere yer verilmekte olup bu son bölümü kaynaklar listesi

      izlemektedir.

Yapılan bu çalısma ile, önçekim öngerilmeli bitisik I-kirisli köprü üstyapılarının

      sekil ve topolojik optimum tasarımında genetik algoritmadan etkili bir sekilde

yararlanılabilecegi ortaya konulmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Önerilmeli Beton, Köprü Üstyapısı, Genetik Algoritma,

      Topoloji ve Sekil Optimizasyonu, Optimum Tasarım