Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Şevket ATEŞ
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Sürtünmeli Sarkaç Sistemi İle İzolasyonlu Karayolu Köprülerinin Değişerek Yayılan Yer Hareketi İçin Stokastik Analizi Tezi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 8/7/2004
Sayfa Sayısı: 262
Tez No: dt454
Özet:

      Bu çalışmada, sürtünmeli sarkaç sistemi ile izolasyonlu karayolu köprülerinin değişerek yayılan yer hareketleri için stokastik davranışlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yer hareketindeki değişimler; dalga yayılma, tutarsızlık ve zemin özelliklerinin etkilerini içermektedir. Yer kürenin karmaşık yapısı nedeniyle, yer hareketlerinin farklı noktalardaki değişiminden hasıl olan etkilerin köprüler gibi uzun açıklıklı yapıların stokastik analizlerinde göz önünde bulundurulması gerekli olmaktadır.

      Köprüler ulaşım ağının can damarı olan yapılardır. Depremlerden dolayı oluşabilecek hasarlar ulaşım açısından önemli sonuçlara sebep olmaktadır. Köprülerin periyodu uzatılırsa veya enerji yutma kapasiteleri artırılırsa bu gibi yapılar üzerindeki sismik kuvvetler azaltılmış olacaktır. Bu da, alternatif bir tasarım olan ve güçlü depremlerin yıkıcı etkilerinden köprüleri koruyan sismik izolasyon sistemlerinin kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Bu amaçlar dikkate alınarak hazırlanan tez aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, konunun öneminden bahsedilmekte ve daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmalar verilmektedir. Ayrıca, izolasyonsuz ve izolasyonlu karayolu köprülerinin stokastik analiz formülasyonu değişerek yayılan yer hareketi göz önünde bulundurularak sunulmaktadır.

      İkinci bölümde, stokastik analizlerde kullanılan yer hareketi modeli tanımlanmaktadır. Ayrıca, analizlerde kullanılacak olan örnek köprü ve analitik modeli verilmektedir. Bu bölümün sonunda, izolasyonsuz ve izolasyonlu köprünün serbest titreşim davranışı da verilmektedir.

      Üçüncü bölümde, değişerek yayılan yer hareketine maruz izolasyonsuz ve izolasyonlu köprünün stokastik analizlerinden elde edilen tepki değerleri irdelenmektedir.

      Dördüncü bölümde, çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlar ve öneriler verilmekte ve bu bölümü kaynaklar takip etmektedir.

      Çalışma sonucunda, köprüler gibi uzun açıklıklara sahip yapıların değişerek yayılan yer hareketi için stokastik davranışlarının belirlenmesinde izolasyon etkilerinin tepkileri önemli derecede azalttığı vurgulanmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Taban İzolasyonu, Sürtünmeli Sarkaç Mesnet Sistemi, Stokastik Analiz, Karayolu Köprüsü, Filtre Edilmiş Beyaz Gürültü, Tutarsızlık Etkisi, Dalga Yayılma Etkisi, Zemin Etkisi, Güç Spektral Yoğunluk Fonksiyonu, Değişerek Yayılma.