Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Süleyman ADANUR
Danışman: Doç. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Mesnetlerinden Farklı Dinamik Etkilere Maruz Asma Köprülerin Geometrik Olarak Lineer Olmayan Deterministik Ve Stokastik Analizi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 27/6/2003
Sayfa Sayısı: 242
Tez No: dt413
Özet:

      Bu çalışmada, mesnetlerinden farklı dinamik etkilere maruz asma köprülerin deterministik ve stokastik analizleri geometrik olarak lineer olmayan davranış dikkate alınarak incelenmektedir. Deterministik analizlerde yer hareketi olarak 1971 San Fernando depremi Pacoima Barajı S16E bileşeni ile 1992 Erzincan depremi doğu-batı bileşeni ivme kayıtları kullanılmaktadır. Stokastik analizlerde ise yer hareketi olarak Clough ve Penzien tarafından düzeltilerek elde edilen filtre edilmiş beyaz gürültü modeli dikkate alınmaktadır. Yer hareketi modeli, mesnetlere etkiyen yer hareketlerinin yansıma ve kırılmalarla değişebilir olmasından kaynaklanan korelasyon etkisini, dalga yayılma etkisini ve zemin özelliklerinin yer hareketine etkisini içermektedir. Yer tabakasının karmaşık yapısından dolayı, yer hareketlerinin farklı noktalardaki değişiminden doğan etkilerin asma köprüler gibi uzun açıklıklı sistemlerin deterministik ve stokastik analizlerinde dikkate alınması gerekir. Bu amaçlarla hazırlanan tez aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde genel bilgilerden, konunun öneminden ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalardan bahsedilmektedir. Deterministik ve stokastik analiz formülasyonu da bu bölümde verilmektedir.

      İkinci bölümde stokastik analizlerde kullanılacak olan yer hareket modeli üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, uygulama olarak seçilmiş Boğaziçi Köprüsü’nün analitik modeli oluşturulmakta ve köprünün modal analizinden elde edilen frekans ve mod şekilleri de gösterilmektedir.

      Üçüncü bölümde mesnetlerinden farklı dinamik etkilere maruz asma köprünün deterministik ve stokastik analizlerinden elde edilen tepki bileşenleri irdelenmektedir. Dördüncü bölümde çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlar ile öneriler verilirken, bu bölümü kaynaklar izlemektedir.

      Çalışma sonucunda mesnetlerdeki farklı yer hareketlerinin asma köprüler üzerinde önemli etkiler oluşturduğu ortaya koyulurken, bu etkilerin asma köprüler gibi uzun açıklıklı yapı sistemlerinin analizlerinde dikkate alınması gereği de vurgulanmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Deterministik Analiz, Stokastik Analiz, Asma Köprü, Geometrik Olarak Lineer Olmayan Davranış, Dinamik Tepki Bileşeni, Zahiri-Statik Tepki Bileşeni, Kovaryans Fonksiyonu, Güç Spektral Yoğunluk Fonksiyonu, Filtre Edilmiş Beyaz Gürültü, Farklı Dinamik Etki, Korelasyon Etkisi, Dalga Yayılma Etkisi, Zemin Etkisi.