Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Volkan KAHYA
Danışman: Prof. Dr. Ragıp ERDÖL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İki Tabakalı Elastik Ortamda Sürekli Ve Süreksiz Değme Problemlerinin İncelenmesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 26/6/2003
Sayfa Sayısı: 124
Tez No: dt412
Özet:

      Bu çalışmada, sabit yükseklikli, sonsuz uzun, ortotrop iki elastik şeritten meydana gelen bileşik tabakanın sürekli ve süreksiz değme problemleri incelenmiştir. Üst yüzeyinden rijit düz bir blok vasıtasıyla sıkıştırılan bileşik tabaka, alt yüzeyinden rijit bir düzleme yapıştırılmıştır. Çözümde sürtünme etkileri ihmal edilmiş ve ara yüzeylerde sadece basınç gerilmelerine izin verildiği kabul edilmiştir. Bu nedenle, dış yükün belli bir değeri aşması durumunda, ağırlık etkilerinin de dikkate alınması neticesinde, tabakalar arasında sonlu bir bölgede ayrılma meydana gelebilir. Anizotropik elastisite teorisi ve Fourier dönüşüm tekniği kullanılarak, sürekli değme problemi bir tekil integral denkleme; süreksiz değme problemi de tekil integral denklem çiftine indirgenmiş ve bunlar Gauss-Chebyshev integrasyonu yardımıyla sayısal olarak çözülmüşlerdir. Çeşitli malzeme kombinasyonları için tabakalar arasında ilk ayrılmayı başlatan yük değeri (kritik yük), ilk ayrılma noktası, kritik yükten büyük yükler için açılma bölgesinin başlangıç ve bitiş noktaları, tabakalar arasındaki açılma miktarı ve ayrıca gerek sürekli gerekse süreksiz değme problemleri için rijit blok altındaki ve tabakaların ara yüzeyindeki değme gerilmesi yayılışları sayısal olarak elde edilmiştir. Malzeme ortotropisinin sonuçlar üzerindeki etkileri irdelenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Ayrılma, Bileşik Tabaka, Değme Problemi, Fourier Dönüşümü, Gauss-Chebyshev İntegrasyon Metodu, İlk Ayrılma Noktası, İlk Ayrılma Yükü, İntegral Denklem, Malzeme Ortotropisi.