Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Evin NAS
Danışman: Prof. Dr. Mustafa AYTEKİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Şiran-1 Kilinin Su Tutma Eğrileri Ve Şişmeye Karşı Kimyasal Stabilizasyonu
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 8/7/2003
Sayfa Sayısı: 220
Tez No: dt405
Özet:

      Zeminlerin şişme potansiyellerinin belirlenmesinde anahtar bir bilgi olan su tutma eğrileri (STE), zemin emme gerilmesi (soil suction) ile zeminin su içeriği arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

      Bu çalışmada öncelikle şişen zeminlerde su tutma eğrilerinin belirlenmesindeki yöntemler araştırılmış, şişen zeminler tanıtılmış, konuyla ilgili geniş bir literatür incelemesi yapılmıştır.

      Gümüşhane ili Şiran ilçesi Mertekli köyünden alınan ve şişen türden olan zeminin fiziksel, mineralojik ve şişme özellikleri belirlenmiş, Şiran-1 kili olarak adlandırılan zemine ait su tutma eğrileri zeminin doğal hali ve çeşitli oranlarda kireç, çimento ve alçı katkıları kullanması halinde ayrı ayrı belirlenmiştir. Su tutma eğrilerinin belirlenmesinde “filtre kağıdı yöntemi” kullanılmıştır. Ayrıca RETC olarak adlandırılan ve su tutma eğrilerinin belirlenmesinde kullanılan bilgisayar yazılımı ile Şiran-1 kilinin su tutma eğrileri elde edilmiştir.

      Deneysel olarak elde edilen verilerin, değişik araştırmacılar tarafından önerilen ampirik su tutma eğrisi denklemleri ile uyumluluğu (anlamlılığı) istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bu denklemlerle, deneysel veriler arasındaki ilişki t testi ile incelenmiş ve genel olarak hepsinde kabul edilebilir bir uyum olduğu gözlenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Su tutma eğrisi, şişen zeminler, zemin emme gerilmesi, stabilizasyon, RETC.