Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Berkan MOROĞLU
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DONATILI KUMA OTURAN EKSANTRİK YÜKLÜ MODEL ŞERİT TEMELİN TAŞIMA GÜCÜ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 18/1/2002
Sayfa Sayısı: 85
Tez No: dt330
Özet:

      Temeller, yapı yüklerini zemin ortama güvenli (taşıma gücü ve oturma koşulları) ve ekonomik olarak aktaran elamanlardır. Son yıllarda, taşıma gücünü artırmak için zemin içine yerleştirilen çeşitli donatılar (geosentetik malzemeler) kullanılmaya başlanmış olup, bunların kullanımları gittikçe artmaktadır. Temeller sıklıkla, düşey merkezi yükün yanında, yapılara etkiyen yanal yüklerin etkisiyle momente de maruz kalmakta, sonuçta eksantrik olarak yüklenmektedir. Geçmişte donatısız zeminde eksantrik yüklü temellerin taşıma gücü, teorik ve deneysel olarak araştırmacılarca incelenmiş olmasına karşın; bu konu donatılı zemin için az ilgi çekmiştir.

      Bu çalışmada, donatılı kuma oturan model şerit temelin taşıma gücü ile taşıma gücünün artan eksantrisite ile azalmasını deneysel olarak incelemek için bir deneysel düzen üretildi ve ilgili deneyler yapıldı. Deneylerde kullanılan tank, düzlem deformasyon koşullarından özellikle deformasyon koşulunu çok iyi sağlamakta olup, iç boyutları 0.9 m (uzunluk) x 0.65 m (yükseklik) x 0.10 m (genişlik) dir. Tankın ön ve arka yüzleri 12 mm kalınlığında cam plakalardan oluşmuştur. 10 cm genişliğindeki model şerit temel çelik plakalardan üretilmiştir. Yükleme düzeni olarak, bir üç eksenli presi kullanılmış olup, model şerit temel bir yükleme bıçağı ile çekirdek içi, üzeri ve dışı olmak üzere çeşitli eksantrisitelerde yüklenmiştir. Deneylerde, tane çapları 0.2-4 mm arasında olan orta-iri bir kum kullanılmış olup, kumun sıkılığı deneyler boyunca sıkı olarak sabit tutulmuştur. Donatı olarak bir örgülü geotekstil temel tabanından itibaren temel genişliğinin yarısı (B/2) kadar bir derinliğe yatay olarak yerleştirilmiştir. Esas deneyler yüzey temeli için yapılmış olup, sığ temeller de kısmen incelenmiştir.

      Bu deneysel çalışmanın başlıca sonucu aşağıdaki gibi belirtilebilir: Donatılı kuma oturan eksantrik yüklü model yüzey temelinin toplam taşıma gücünün (Qe), merkezi yüklü aynı temelin toplam taşıma gücüne (Qm) oranının (Qe/Qm) eksantrisite (e) ile ilişkisi; bu konudaki başlıca yaklaşımlardan Meyerhof’un Azaltılmış (Yararlı) Genişlik Kavramı ile oldukça uyumlu bulunmuştur. Geleneksel Yöntem, çekirdek içinde deney sonuçlarından küçük, çekirdek dışında da oldukça büyük değerler vermektedir.

      

Anahtar Kelimeler : Donatılı Zemin, Eksantrik Yüklü Şerit Temel, Azaltılmış Genişlik Kavramı (Meyerhof), Geleneksel Yöntem.