Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nuray KÖÇER
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TRABZON VE ÇEVRESİ KİLLERİNİN KONSOLİDASYON KATSAYILARININ ANİZOTROPLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 8/8/2001
Sayfa Sayısı: 90
Tez No: dt307
Özet:

      Bu çalışmada Trabzon ve çevresi killerinin konsolidasyon özelliklerini (sıkışabilirlik, aşırı konsolidasyona uğramışlık, konsolidasyon katsayıları ile bunlar açısından anizotropluk vb.) araştırmak amacıyla yöre killerinden (Tıp Fakültesi, Havaalanı, Yomra, Köşk, Ardeşen, Sürmene, Akçaabat, Arsin, Of, Şana, Görele, KTÜ, Zafanoz, Maçka) örselenmemiş örnekler alındı ve sabit halkalı konsolidasyon aletinde konsolidasyon deneyleri yapıldı. Konsolidasyon deney sonuçlarından, düşük ve orta sınıf sıkışabilir ve orta ağır derecede aşırı konsolide olmuş oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca yatay doğrultudaki konsolidasyon katsayılarının düşey doğrultudaki konsolidasyon katsayılarından genellikle büyük olduğu görülmüş ve yatay doğrultudaki konsolidasyon katsayılarının düşey doğrultudaki konsolidasyon katsayılarına oranları tespit edilmiştir.

      Doğu Karadeniz Bölgesi konum itibariyle Avrupa'yı Kafkaslar ve Orta Asya, hatta Uzak Doğu'ya bağlayan bir geçiş bölgesi üzerinde yer alıyor. Bu kapsamda en önemli konulardan biri ulaşım olup, gelecekte inşa edilecek bir ulaşım sistemi için de killerin konsolidasyonu, özellikle zemin ıslahında başvurulabilme olasılığı yüksek olan kum drenleri yönteminde, killerin konsolidasyon katsayısı açısından anizotropluğu önem kazanmaktadır.

      Bu tez çalışmasında konsolidasyon deneylerinin her birinin uzun zaman alması sebebi ile sınırlı sayıda (14 çift) deney yapılabildi. Böyle az sayıda deneyin tüm Doğu Karadeniz Bölgesi killerini öğrenmek veya sonuçlarını genelleştirmek için yeterli olduğu söylenemezse de bu çalışmanın Trabzon ve çevresi killerine bir kısım ışık tuttuğu belirtilmelidir.

      

Anahtar Kelimeler : Killer, Konsolidasyon Katsayısı, Anizotropi