Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet ÇAKIROĞLU
Danışman: Prof.Dr. Osman BIÇAKÇI
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNE UYGUN KARAYOLU TRAFİK TAHMİN MODELİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/12/1993
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: dT94
Özet:

      Bu çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesi ulaştırma sistemlerinin dengeli ve ekonomik olarak çözümü için trafik tahmin modellerinin araştırılmasını amaçlamaktadır.

      Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye’deki kentiçi, kentlerarası ve transit taşımacılık genel hatlarıyla incelenmiştir.

      İkinci bölümde, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ülkemiz ve Avrupa ulaşım ağındaki yeri ve önemi, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile transit taşımacılık yönünden ele alınmıştır.

      Üçüncü bölümde, günümüze kadar yapılmış olan trafik tahmin modelleri incelenmiş, taşıt seçimi ve yükleme teknikleri yönünden araştırılarak mevcut ve gelecekteki durumu ile ilgili bilgiler elde edilmiştir.

      Dördüncü bölümde, 1970 yılı baz alınarak öngörü dönemi için Doğu Karadeniz Bölgesi yollarında seyredecek olan taşıt araçlarının ve yapılacak yolculukların tahmin modeli araştırılmıştır. Araçların bu artış hızı ile mevcut kapasitesi yetersiz olan bölge yollarında trafik tıkanıklıklarına neden olacağı belirtilmiştir.

      Beşinci bölümde ise bu tezde elde edilen sonuçlar verilmiş ve yorumları yapılmıştır.