Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Şirin KURBETCİ
Danışman: Prof. Dr. İlhan SUNGUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETON BASINÇ DAYANIMININ ERKEN TAHMİNİNDE KULLANILAN STANDART SICAK SU YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/1/1993
Sayfa Sayısı: 122
Tez No: dT87
Özet:

      Günümüzün en yaygın yapı malzemelerinden biri olan betonun kalitesi, genel olarak 28 günlük basınç dayanımıyla belirlenir. Fakat günümüzde betonun basınç dayanımının sınıf dayanımına uygunluğunu belirlemek için geçen 28 günlük süre içinde binlerce metreküp beton dökülebilmekte, onlarca kat inşa edilebilmektedir. Bu nedenle üretilen beton kalitasinin en kısa sürede belirlenmesi gereği ortaya çıkmış ve ‘sıcak su’, ‘kaynar su’ ve ‘otojen kür’ gibi yöntemler geliştirilmiş ve standartlaştırılmıştır.

      Çalışmanın temel amacı ısıl işlemin zararlı etkilerini göz önünde bulundurarak en aza indirgeyen, daha etkin ve hassas tahmine olanak sağlayan optimal bir hızlandırılmış kür yöntemi geliştirilmesidir. Bunun için mevcut sıcak su yöntemi esas alınarak geliştirilmesi planlanmış, yöntemin bir ısıl işlem sistematiği içinde ele alınması benimsenmiştir.

      Çalışmada önce genel olarak ısıl işlemlerin betonda oluşturduğu değişimler ve hızlandırılmış kür yöntemleri üzerine yapılan yayın taraması özetle verilmiş, ısıl işlem yaklaşımı içinde standart hızlandırılmış kür yöntemlerinin eleştirisi yapılarak optimum hızlandırılmış kür yöntemlerinin nitelikleri belirtilmiştir.

      Deneysel çalışmanın ilk aşamasında yöntemin çevrim parametreleri; ön bekleme süresi 1 saat, işlem sıcaklığı 43° C, işlem süresi 21 saat, son bekleme süresi 2 saat, toplam süre 24 saat olarak belirlenmiştir.

      İkinci aşamada, ‘değiştirilmiş sıcak su yöntemi’olarak isimlendirilen bu yöntem, mevcut sıcak su yöntemiyle parelel olarak 49 ayrı betona uygulanarak, hızlandırılmış dayanım değerlerinin dağılımı ve tahminin hassasiyeti karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

      Üçüncü aşamada, çevrim parametrelerinde olabilecek sapmaların hızlandırılmış dayanımlar üzerindeki etkisi incelenerek tolerans sınırları belirlenmiştir.

      Deneysel çalışmanın son aşamasında ise yöntemin dünyada giderek yaygın uygulama bulan yüksek dayanımlı betonlara uygulanabilirliği araştırılmıştır.

      Sonuç olarak değiştirilmiş sıcak su yöntemi, sıcak su yöntemiyle karşılaştırıldığında, 28 günlük standart basınç dayanımının belirlenmesinde hassasiyeti yaklaşık %25 iyileştirdiği, normal mesai saatleri içinde gerçekleştirilme ve sağlık tehlikesi oluşturmama avantajlarını koruduğu, yüksek dayanımlı betonlara da başarıyla uygulanabildiği sonucuna varılmıştır.