Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ömer YÜKSEK
Danışman: Prof. Dr. Recai BİLGİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BALIKÇI BARINAKLARININ DOLMA SÜRECİNİN ARAŞTIRILMASI VE UYGUN PROJE ÖLÇÜTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/7/1992
Sayfa Sayısı: 137
Tez No: dT69
Özet:

      Balıkçı barınaklarının silt, kum ve çakıl gibi çeşitli irilikteki katı maddelerle dolması, bu yapıların karşılaştığı en önemli sorunlardan birisidir. Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Balıkçı Barınakları’nın dolma sorunu deneysel olarak incelenmiş ve dolma miktarını azaltacak önlemler araştırılmıştır.

      Çalışma sekiz bölüm ve üç ekten oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, sorun kısaca tanıtılmış ve çalışmada izlenen yöntem açıklanmıştır.

      İkinci bölümde, konuya ilişkin yapılmış çalışmalar hakında bilgi verilmiştir.

      Üçüncü bölümde, Doğu Karadeniz’in dalga iklimi ve sediment rejimi incelenmiş ve rüzgar verileri yardımıyla yapılan dalga tahminleri sunulmuştur. Ayrıca, yörenin sediment taşınımında etkili olan akarsuların taşıdığı sediment ve kıyı boyu sediment taşınımı hakkında bilgi verilmiş ve sediment daneciklerinin özellikleri araştırılmıştır.

      Dördüncü bölümde, kıyı çizgisi değişimleri hakkında bilgi verilmiştir. Kıyı çizgisi değişimlerine neden olan dalga mekaniği konusuna kısaca değinilmiş; konunun incelendiği matematiksel model sunulmuş ve kıyı yapılarının sebep olduğu yerel kıyı çizgisi değişimleri hakkında da bilgi verilmiştir.

      Beşinci bölümde, model çalışmalarının yapıldığı deney düzeneğinin kurulması ve çalıştırılması anlatılmış ve yapılan deneyler hakkında bilgi verilmiştir.

      Altıncı bölümde, deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar verilmiş, çeşitli dalga ve barınak parametrelerinin dolma miktarına etkileri değerlendirilerek bazı projelendirme ölçütleri sunulmuştur.

      Yedinci bölümde, dördüncü bölümde geliştirilen matematiksel modelin uygulamaları yapılmış ve deney sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.

      Sekizinci bölümde ise, bu çalışmada varılan sonuçlar özetlenmiştir.