Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fevzi Lütfü ÇAKIROĞLU
Danışman: Prof. Dr. Ragıp ERDÖL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ELASTİK YARI SONSUZ DÜZLEME OTURAN BİLEŞİK TABAKALARIN DEĞME PROBLEMİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/7/1990
Sayfa Sayısı: 88
Tez No: dT39
Özet:

      Bu çalışmada, y eksenine göre simetrik düzgün yayılı yük etkisinde ve bütün yüzeylerin sürtünmesiz olduğu kabul edilerek elastik zemine oturan bileşik tabaka problemi elastisite teorisine göre çözülmüştür.

      Navier denklemlerine Fourier integral dönüşüm tekniği uygulanarak gerilme ve yerdeğiştirme bileşenleri elde edilmiş, sürekli temasa ilişkin problemin tanımı yapılmış ve sınır şartları altında elde edilen denklem takımı çözülmüştür. Denklem takımının çözümünden elde edilen katsayılar gerilme ve yerdeğiştirme ifadelerinde yerlerine konulmuş, gerilme ve yerdeğiştirmeleri bozan tekil terimler ayıklanmış ve bunların kapalı integralleri hesaplanmıştır. En büyük normal gerilme değerlerinin simetri ekseni üzerinde olduğu bilindiğinden sx(x,y) ve sy(x,y) normal gerilmeleri, tekil terimlerin çıkartılıp kapalı integrallerinin normal gerilmelere ilave edilmesi ile bulunmuştur. Dış yüke, malzeme sabitlerinin ve tabaka kalınlıklarının oranlarına çeşitli değerler verilerek kütle kuvvetsiz ve kütle kuvvetli hal için simetri kesitindeki normal gerilme dağılımları hesaplanarak şekilleri çizilmiştir.

      Elastik zemine oturan bileşik tabakalar belirli bir dış yüke kadar süreklilik durumunu korumaktadır. Sürekliliğin sınırı olarak tanımlanabilecek ilk ayrılma yükü ve ilk ayrılma uzaklığı çeşitli tabaka kalınlıklarının, malzeme sabitlerinin oranları için hesaplanarak tablo şeklinde verilmiştir.

      İlk ayrılma yükünden daha büyük yük değerlerinin verilmesi ile elastik zemine oturan bileşik tabakalara ya iki tabaka arasında veya tabaka-zemin arasında yahut hem tabakalar hem de zemin-tabaka arasında süreksiz temas meydana gelebilir. İki durum için problem, yeni sınır şartları altında çözülmüş ve değişik dış yük, malzeme sabitlerinin ve tabaka kalınlıklarının oranı için temas yüzeylerindeki gerilme dağılımları elde edilmiş, şekilleri çizilmiş ve açılma değerleri tablolaştırılmıştır.