Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: M. Levent AĞIRDIR
Danışman: Doç. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KUYRUK TEORİSİ ANALİZİ VE SİNYALİZE KAVŞAKLARDA YENİ BİR MODEL DENEMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 26/2/1999
Sayfa Sayısı: -
Tez No: dT228
Özet:

      Bu çalışmada, Kuyruk Teorisi’nin bir analizi yapılarak izole sinyalize bir kavşağa uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla gözlem için Trabzon’da seçilen üç ayrı kavşaktaki trafik akımları, taşıt gelişleri, taşıt aralıkları ve gecikmelerin saptanmasında kullanılacak veriler için “Time-Lapse Cinematography” adı verilen görüntü yoluyla veri toplanması yöntemi kullanılmıştır.

      Sinyalize kavşak performansının geniş bir analizi yapılarak, yavaşlama-hızlanma gecikmesi deneysel olarak, sistemde beklemeden meydana gelen gecikme kuyruk modelinden ve aşırı akım gecikmesi de probablistik ve deterministik modellerin transformasyonu yapılarak belirlenmiştir. Bu üç gecikmenin sentezi yapılarak önerilen gecikme formülü ile kavşaklarda gözlenen ve diğer teorik modellerin verdiği sonuçlar karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Sinyalize Kavşak, Kuyruk Teorisi, Gecikme, Trafik Akımı, Aşırı Akım