Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hülya BOĞUŞLU
Danışman: Prof.Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KIYI KORUMASI GELİŞTİRİLMESİNDE SUNİ KIYI BESLEMESİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 20/5/1998
Sayfa Sayısı: 127
Tez No: dT226
Özet:

      Kıyılarının tahribatını önlemek ve plaj alanlarını yeniden oluşturmak için bir çok yöntem kullanılmaktadır. Suni kıyı beslemesi bir çok yönden kullanılan yöntemlerin en önemlisidir. Çünkü insanların kıyıyla olan irtibatlarını kesmemektedir .Estetik olarak diğer kıyı yapılarına göre daha uygundur .Besleme projeleri tek başına yapıldığı gibi bir kaç kıyı yapısıyla birlikte de kullanılmaktadır. Bu kıyı yapılarından, batık dalgakıranlar deniz yüzeyinden görülüp estetiği bozmadıkları için mahmuz ve açık deniz mendireklerine göre daha çok tercih edilirler.

      Bu çalışmada, suni kıyı beslemesi ve batık açık deniz dalgakıranlar ile birlikte plaj oluşturulmuştur. Burada ku1lamlan parametrelerin kıyı korunmasında ve plaj oluşturulmasındaki etkileri incelenmiştir .

      Deneysel çalışmada, Doğu Karadeniz kıyılarına ait dalga parametreleri ve katı madde öze1likleri dikkate alınmıştır .

      Birinci bölümde, çalışmanın amacı ve kapsamı açıklanmış, literatür çalışmaları verilmiştir .Konu ile ilgili genel bilgiler sunulmuştur .

      İkinci bölümde, araştırmanın gerçekleştirildiği fiziksel model havuzlan anlatılmıştır . Üçüncü bölümde, deneylerden elde edilen sonuçların çizelgeleri verilmiştir . Dördüncü bölümde, deney sonuçlarının irdelemesi yapılmıştır.

      Beşinci bölümde çalışmadan elde edilen sonuçlar ve altıncı bölümde öneriler verilmiştir .

      

Anahtar Kelimeler : Suni Kıyı Beslemesi, Kıyı Koruması, Katımadde Taşınımı, Batık Dalgakıranlar , Dalga Mekaniği, Suni Kıyı Besleme Hacmi Oram