Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali Remzi BİRBEN
Danışman: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: AÇIKDENİZ DALGAKIRANLARININ KATIMADDE BİRİKTİRME ORANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/1/1998
Sayfa Sayısı: 122
Tez No: dT199
Özet:

      Kıyılardaki aşınmanın (erozyonun) ve dolmanın temel nedeni kıyısal katımadde hareketidir. Bu nedenle kıyı koruma işlemlerinin temel esasını kıyısal katımadde hareketi kontrolü teşkil eder. Kıyısal katımadde hareketinin temel nedeni ise dalgalar ve akıntılardır. Bu nedenle, kıyı koruma işlemlerinin asıl problemi dalgaların kontrolüdür. Kıyı koruma işlemlerinde kullanılan yapılar, önceleri kıyıya bitişik ve paralel olarak gelişmiş, fakat bu yapılar dalga kontrolü açısından yetersiz kaldıklarından koruma yapıları kıyıya dik düz ve T mahmuzları şeklinde gelişmiştir. Daha sonraları ise dalga kontrolünü sağlayabilecek yapı olarak açıkdeniz dalgakıranları kullanılmaya başlanmıştır. Açıkdeniz dalgakıranları, dalgaların kıyıya kontrollü bir şekilde ulaşmasını sağlamaları, dolayısıyla katımadde hareketini kontrol altına almaları açısından diğer koruma yapılarından daha avantajlı durumdadır.

      Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Kıyılarına ait dalga parametreleri ve katımadde özellikleri kullanılarak, kıyı korumasında açıkdeniz dalgakıran parametrelerinin ölçütleri araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, araştırmada kullanılan verilere benzer değerlere sahip kıyılar içinde geçerli yaklaşım ölçütleri olacaktır.

      Çalışmanın birinci bölümünde araştırma konusunun amaç ve kapsamı açıklanmış, bu konu üzerinde yapılmış çalışmalar anlatılmıştır. Bu bölümde ayrıca konuyla ilgili genel bilgiler verilmiştir.

      İkinci bölümde, araştırmanın yapıldığı fiziksel model havuzu, çalışma sistemi ve sayısal modelleme anlatılmıştır.

      Deneylerden ve sayısal modelden elde edilen sonuçlar çizelgeler halinde üçüncü bölümde verilmiştir.

      Dördüncü bölümde deney ve sayısal model sonuçlarının irdelenmesi yapılmıştır.

      Beşinci bölümde sonuçlar, altıncı bölümde öneriler verilerek araştırmadan elde edilen sonuçlar özetlenmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Kıyı Koruması, Açıkdeniz Dalgakıranları, Dalga Mekaniği, Katımadde Taşınımı, Dalgakıran Kapanma Oranı, Katımadde Biriktirme Oranı.