Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Veli SÜME
Danışman: Doç. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KÖPRÜ AYAKLARI CİVARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN ETÜDÜ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/8/1996
Sayfa Sayısı: 100
Tez No: dT164
Özet:

      Ayaklar civarında oyulma veya dolma şeklindeki değişimler köprülerde karşılaşılan problemlerin başında gelir. Bu değişimler akarsu rejimiyle yatak malzemesi ve ayak tipi ile yakından ilgilidir.

      Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki akarsulara ait veriler ve mevcut ayak tiplerinden yararlanılarak bu kriterler analiz edilmiş deneysel çalışmalarla ayaklar civarındaki değişimlerin en az olacağı en uygun ayak tipi belirlenmeye çalışılmıştır.

      Genel bilgiler kısmında yapılan deneysel çalışma tanıtılarak, konuyla ilgili literatür çalışmalarından örnekler verilmiştir.

      Yapılan çalışmalar kısmında ayak civarındaki değişimlere etki eden faktörlerden başta gelen katı madde hareketi ve boyut analizi ile ilgili bilgiler verilmiştir.

      Bulgular kısmında deneysel çalışmaya hazırlık olması amacıyla yapılan kabüller ve çalışmalar anlatılmıştır. Bu bölüm model ölçeği, debi, eğim ve hızlar, dane çapı, ayak kesitleri ve deney süresinin belirlenmesi konularını kapsamaktadır. Ayrıca bu bölümde deney düzeneği ve deneyin yapılışı ile ilgili bilgiler de verilmiştir.

      İrdeleme kısmında deney sonuçları irdelenerek, deneylerden elde edilen değerlerin karşılaştırılması yapılmıştır.

      Sonuçlar kısmında, çeşitli akarsu rejimlerinde denenen değişik ayak tipleri etrafındaki değişimler, çeşitli grafikler, tablolar ve şekiller halinde verilerek ayak tipleri birbirleryle karşılaştırılmış ve en uygun ayak kesiti ve tipi ortaya konmuştur.

      Öneriler kısmında ayak civarındaki değişimlerin en aza indirilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar verilmiştir.

      Ekler kısmında ise bulgulardan elde edilen değerler şekiller halinde verilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Akarsu Modeli, Katı Madde Hareketi, Sediment, Türbülans, Köprü Ayakları, Oyulma, dolma.