Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet Ufuk TURAN
Danışman: Doç. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: PALYELİ ALTERNATİF DALGAKIRANLARIN PROJE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ VE STABİLİTESİNİN SAĞLANMASI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/8/1995
Sayfa Sayısı: 148
Tez No: dT153
Özet:

      Dinamik stabil taş dolgu kıranlar veya S-profilli dalgakıranlar, dalga tırmanmasını azaltmakta ve koruyucu tabakanın stabilitesinin artmasında daha etkilidir. Aynı zamanda S-profilli geometriye sahip dalgakıranlar tek şevli yapılara göre hem emniyetli hemde ekonomiktir. Bu çalışmada S-profillere denk kompozit yapılı şevlerin tipi ve stabilitesi araştırılmış ve üç şevli kompozit geometriye sahip palyeli dalgakırantipi ve stabilitesi incelenmiştir.

      Bu çalışma altı bölüm ve iki ekten oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, araştırma konusu kısaca tanıtılmış ve konu hakkında yapılmış çalışmalar ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.

      İkinci bölümde, deneysel çalışma, model kurma ve ölçüm sistemi ile yapılacak model çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir.

      Üçüncü bölümde, yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen bulgular verilmiştir.

      Dördüncü bölümde, Deney sonuçlarının irdeleme ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

      Beşinci ve altıncı bölümlerde ise, bu çalışmada varılan sonuçlar ve öneriler özetlenmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Taş Dolgu Dalgakıran, S-Profilli Dalgakıran, Palyeli Dalgakıran, Koruyucu Tabaka Blokları, Stabilite, Palye, Derin Su, Sığ Su, Kırılan Dalga, Kum Dolgu, Ocak Taşı Artığı, Dinamik Dalga Etkisi Tek Şev, Hasar Profili, Eşdeğer Profil