Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Osman ÜÇÜNCÜ
Danışman: Doç. Dr. Ali KALENDER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ MEZOFİLİK ANAEROBİK ÇÜRÜTÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/8/1994
Sayfa Sayısı: 100
Tez No: dT111
Özet:

      İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Çamurlarının Mezofilik Çürütülmesi Üzerine Bir Araştırma

      Bu çalışmada Chemnitz-Heinersdorf atıksu tesisinin ileri kademe atıksu tesisine dönüştürülmesi için yapılmış büyük bir deneme tesisinde (Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi) elde edilen biyolojik fazla çamurun, bu çamurlu mekanik tasfiyeden kazanılan birincil (primer) çamurun karışımının ve primer çamurun ayrı olarak mezofilik anaerobik bir ortamda çürütülebilirliği ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışma dokuz bölümden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, konunun anlam ve önemi ile çalışmanın amaç ve kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölümde, anaerobik arıtma prosesleri ve bu proseslerin reaksiyon kinetiğinin temelleri ile anaerobik prosesleri etkileyen çevre faktörleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin anaerobik ayrışması hakkında bilgiler verilerek anaerobik proseslerin mikroorganizma florasında asit ve metan safhası mikroorganizmaları hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde, tek kademeli yüksek hızlı çamur çürütme sistemi tanıtılarak tek kademeli çürümenin reaksiyon kinetiği açıklanmıştır. Beşinci bölümde, kapiler emme süresi (CST) ölçümü ile çamurların filtre edilebilirlilik özelliklerinin belirlenmesi hakkında bilgi verilmiştir. Altıncı bölümde, bu tez çerçevesinde yapılan tesis çalışması deneysel çalışma planı hakkında geniş bilgi sunulmuştur. Yedinci bölümde, bu çalışma kapsamında yapılmış deney sonuçlarının bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Sekizinci bölümde, çalışma süresince elde edilen sonuçların bir değerlendirilmesi verilmiştir. Dokuzuncu bölümde ise, çalışma sonucu ulaşılan ve ileri çalışmalar için öneriler verilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Arıtma Çamurları, Mezofolik Çürütme, Anaerobik Arıtma, Kapilar Emme Süresi (CST),Tek Kademeli Çürütme Biyolojik Aktif Çamur, Birincil (primer) Çamur, Karışık Çamur.