Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ayşegül DURMUŞ
Danışman: Prof. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME SİLİNDİRİK SİLOLARIN STOK MALZEMESİ-YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMLERİ DİKKATE ALINARAK DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 27/8/2013
Sayfa Sayısı: 247
Tez No: Dt987
Özet:

      Özel mühendislik yapılarından biri olan silolar, geleneksel birçok yapı sisteminden farklı olarak, stok malzemesi ve zeminle olan etkileşim nedeniyle oldukça karmaşık bir deprem davranışına sahiptir. Teknik literatürde, siloların deprem davranışlarını konu eden çalışmaların azlığı ve deprem yükleri altında her iki etkileşimin tepkiler üzerinde etkisini belirlemeye yönelik eksiklikler, önemli bir boşluk olarak durmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, teknik literatürde siloların deprem hesabı için kullanılan yaklaşımların etkinliklerini irdelemek, sözkonusu etkileşimleri dikkate alan modeller geliştirerek siloların deprem davranışlarını incelemek ve bu modellerin pratik olarak kullanımlarını uygulamacıya sunmaktan ibarettir.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma dört asıl ve bir ek bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, silolar hakkında genel bilgiler verilmekte, ikinci bölümde stok malzemesi-yapı ve yapı-zemin etkileşim problemleri için geliştirilen analitik ve sayısal modeller üzerinde durulmakta, üçüncü bölümde bu modellerin silolar için uygulanabilirlikleri çeşitli parametreler açısından değerlendirilmektedir. Dördüncü bölüm sonuç ve önerilere ayrılmış olup bu son bölümü kaynaklar listesi, ekler bölümü ve yazarın özgeçmişi izlemektedir.

Elde edilen bulguların irdelenmesiyle bu çalışmada stok malzemesi ve zeminin, çeşitli parametreler açısından silonun deprem davranışı üzerindeki etkileri belirlenmiş, etkileşimler için geliştirilen bazı analitik yaklaşımların, sayısal yaklaşımlar kadar gerçekçi bulgular üretebildikleri ortaya konulmuştur.

      

Anahtar Kelimeler: Silindirik Silolar, Deprem Davranışı, Stok Malzemesi-Yapı-Zemin Etkileşimi, Narinlik Oranı, Koni Modeli, Sanal Sınırlar, EN1998-4