Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yousef ZANDİ
Danışman: Prof.Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Taşıyıcı Hafif Betonla Üretilen Yekpare ve Prefabrike Yapı Elemanlarının Davranışlarının İncelenmesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 10/2/2012
Sayfa Sayısı: 98
Tez No: Dt887
Özet:

      Bu çalışmada, taşıyıcı hafif betonla üretilen yekpare ve prefabrike yapı elemanlarının davranışları deneysel ve teorik olarak incelendi. Bu amaçla, genleştirilmiş perlit agregası kullanılarak, taşıyıcı hafif beton üretilebilirliği araştırıldı. Bunun için, çok sayıda faklı karışımlar hazırlanarak betonlar üretildi. Üretilen betonlardan, çalışmanın amacına, gerek üretilebilirliği gerekse dayanım bakımından, en uygun olan karışım seçildi ve bu karışım kullanılarak, betonarmenin varlığını borçlu olduğu, donatı-beton aderansı araştırıldı. Üretilen taşıyıcı hafif betonla üretilen donatı-beton aderans deneylerinden, geleneksel betonlar için, yönetmeliklerde verilen, kenetlenme boyunun emniyetli tarafta kalacak şekilde yeterli olduğu görüldü. Bu çalışmada C30 dayanım sınıfında üretilen, taşıyıcı hafif beton kullanılarak betonarme kiriş ve kolon deney numuneleri de üretildi. Bu deney numuneleri üzerinde eğilme ve merkezi basınç deneyi yapılarak, hafif betonla üretilen betonarme yapı elemanlarının eğilmede ve merkezi basınç etkisindeki davranışları incelendi. Bu incelemede, kolonlarda iki faklı enine donatı düzenlemesi yapılarak, sargı donatısının etkisi de araştırıldı. Bu çalışma kapsamında üretilen taşıyıcı hafif betonun, üretilebilirliği, donatı-beton aderansı, üretilen betonarme kiriş ve kolon elemanlarının, eğilme ve merkezi basınç etkisindeki davranışları dikkate alındığında, yekpare ve prefabrike yapılarda kullanılabileceği ortaya konmuştur.

      Anahtar Kelimeler : Taşıyıcı Hafif Beton, Genleştirilmiş Perlit, Donatı-Beton Aderansı,

Betonarme Kolon, Sargı Donatısı