Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ümit ÇALIK
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol ŞADOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Perlitin Puzolanik Katkı Olarak Kireç İle Birlikte Zemin Stabilizasyonunda Kullanımı
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 25/1/2012
Sayfa Sayısı: 159
Tez No: Dt884
Özet:

      Zayıf zeminlerin fiziksel, hidrolik, mekanik ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilmesine zemin stabilizasyonu denilmektedir. Perlit amorf yapısı ve yüksek SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 içeriği sebebiyle doğal bir puzolandır. Diğer puzolanlar gibi stabilizasyon çalışmalarında kimyasal stabilizör olarak kullanılabilir. Ancak perlitin aktif CaO eksikliğinden dolayı puzolanik karakteristiği olmasına rağmen çimentolaşma yeteneği çok az veya hiç yoktur. Bu yüzden perlit zemin stabilizasyonunda çimentolaşma reaksiyonları için kalsiyum içeren ikinci bir bağlayıcıya ihtiyaç duymaktadır.

Bu çalışmada, montmorillonit ve nontronit gibi smektit grubu mineraller içeren yüksek plastisiteli killi bir zeminin perlit ve kireç katkılarıyla stabilizasyonu deneysel olarak araştırılmıştır. Bu amaç için, %0, 10, 20, 30, 40 ve 50 perlit oranları ile kireçsiz ve %8 (optimum kireç oranı) kireçli karışımlar hazırlanmıştır. Bu karışımların geoteknik özellikleri ile bu özelliklerin perlit oranı ve zamana bağlı değişimleri belirlenmiştir.

      Deney sonuçları, perlit ve kirecin kombinasyonunun; zeminin işlenebilirlik, plastisite, geçirimlilik, sıkışabilirlik, dayanım ve durabilite gibi geoteknik özelliklerini sadece perlite veya sadece kirece göre daha çok iyileştirdiğini göstermiştir. Bu deneysel çalışma, %30 perlit ve %8 kireç içeren SKP30 karışımının bu zeminin stabilizasyonunda en optimum çözüm olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yapılan regresyon analizleriyle üretilen matematiksel denklemler, geoteknik özellikler ile perlit oranı ve zaman değişkenleri arasında güçlü ilişkilerin mevcut olduğunu göstermiştir

      Anahtar Kelimeler: Zemin Stabilizasyonu, Doğal Puzolan, Perlit, Kireç, Puzolanik Reaksiyon, Regresyon Analizi