Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ümmükülsüm ÖZEL AKDEMİR
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Aktif Çamur Tesislerinde Substrat Konsantrasyonunun Kinetik Parametre Değişimleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 7/12/2011
Sayfa Sayısı: 95
Tez No: Dt875
Özet:

      ÖZET

      Bu çalışmada, substrat olarak seyrelme ve respirometrik yönteme göre Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) kullanıldığı durumlar için aktif çamur sistemindeki kinetik parametrelerin değişimi incelenmiştir. Çalışmada başlangıç şatları aynı olan dört ayrı deneme gerçekleştirilerek kinetik katsayıların hesabı için çoklu deneme yapılmıştır. Mikroorganizma konsantrasyonu olarak Karışım Sıvısındaki Askıda Katı Madde (KSAKM) ve Karışım Sıvısındaki Uçucu Askıda Katı Madde (KSUAKM) için ayrı ayrı kinetik katsayılar hesaplanarak karşılaştırma yapılmıştır. Substrat giderim verimleri % 46.88 ile % 73.36 arasında değişmiştir. En yüksek giderim verimi seyrelme metodu ile BOİ gideriminde % 69.23 olarak gerçekleşmiştir. Kinetik parametreler tüm denemelerde çok değişken aralıklarda belirlenmiştir. Kinetik katsayıların tipik değerlere uygun olduğu en iyi sonuçlar respirometrik yöntemle BOİ ölçümlerinde belirlenmiştir. BOİ ile KOİ arasındaki ölçüm verilerinde % 98.6 korelasyon gerçekleşmiştir. Seyrelme ve respirometrik arasında BOİ ölçümlerinde tüm denemelerin ortalaması alındığında % 97.8 korelasyon tespit edilmiştir. Kinetik katsayıların hesaplanmasında KSUAKM değerlerinin kullanılması daha iyi sonuçlar vermiştir. Substrat konsantrasyonun daha yüksek olduğu denemede elde edilen kinetik katsayılar diğer denemelere göre daha değişken ve tipik aralıkların dışında çıkmıştır.

      Anahtar Kelimeler: Aktif Çamur, BOİ, Kinetik Parametre, KOİ, KSAKM, KSUAKM