Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Temel TÜRKER
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Çevresel Titreşim Verileri Kullanılarak Yapıların Hasar Durumlarının Tespiti ve Değerlendirilmesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 16/6/2011
Sayfa Sayısı: 218
Tez No: Dt849
Özet:

      Bu çalışmada, çevresel titreşim altında deneysel olarak ölçülen dinamik karakteristikler dikkate alınarak yapıların hasar durumlarının tespiti ve değerlendirilmesine imkan sağlayan bir yaklaşım ortaya konulmaya çalışılmıştır. Önerilen yaklaşımın uygulanabilirliği, laboratuar ortamında oluşturulan yapı modelleri üzerinde gerçekleştirilen incelemelerle gösterilmiştir. Sunulan tez çalışması, başlıca dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, hasar tespiti konusunda yapılan çalışmalar ile kullanılan analitik ve deneysel yöntemlere ait formülasyonlar verilmektedir. İkinci bölümde, yapıların hasar durumlarının değerlendirilebilmesi amacıyla önerilen yaklaşım verilmekte; çelik konsol kiriş ve iki boyutlu çerçeve modeller ile betonarme tek katlı bina, üç katlı bina, köprü ve baraj modelleri üzerinde farklı hasar durumları için gerçekleştirilen uygulamalar sunulmaktadır. Üçüncü bölümde, hasarlı duruma ait ölçümlerden elde edilen veriler kullanılarak önerilen yaklaşım yardımıyla her bir model için hasarın varlığı, yeri ve yapı davranışına etkisi ortaya konulmaktadır. Dördüncü bölümde ise, yapılan çalışmalardan çıkarılan sonuçlar ve gelecek çalışmalara ışık tutacağı ümit edilen öneriler sunulmaktadır. Çalışma sonucunda, temel mühendislik yapılarını temsil eden laboratuar modelleri üzerinde gerçekleştirilen incelemelerden, kullanılan yaklaşımın yapıların hasar durumlarının tespiti ve değerlendirilmesinde oldukça etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Analitik Model Güncelleme, Çevresel Titreşim Testi, Dinamik Karakteristikler, Hasar Tespiti, Operasyonal Modal Analiz, Sonlu Eleman Yöntemi