Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ferit YAKAR
Danışman: Prof. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Karayolu Güzergâh Tespitinde Çevresel Kriterlere de Yer Veren Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Kriterli Bir Model Önerisi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 10/6/2011
Sayfa Sayısı: 165
Tez No: Dt847
Özet:

      Bu çalışmada; güzergâh tespitinde Çok Kriterli Değerlendirme yapan ve süreçte çevresel kriterlere de yer veren, Coğrafi Bilgi Sistemleri’nden (IDRISI yazılımı) faydalanan 3 aşamalı bir model önerilmektedir. Önerilen modelin birinci aşamasında; yasal, mühendislik veya başka bir açıdan kullanılması mümkün olmayan (veya istenmeyen) alanlar elenmektedir. Tasarım aşaması olan ikinci aşamada; farklı bakış açılarına göre alternatif güzergâhlar geliştirilmektedir. Seçim aşaması olan üçüncü aşamada; ikinci aşamada tespit edilen güzergâh alternatifleri kıyaslanmakta ve en uygun olan güzergâh seçilmektedir.

      Önerilen yöntem, Tokat Çevre Yolu Projesi çalışma alanına ait veriler kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen güzergâhın uygulanabilir olmasının yanında pek çok kriteri gözeten bir güzergâh olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ortaya konan modelin farklı karar vericilerin tercihlerine uygun farklı güzergâhlar oluşturulmasına imkân verebildiği, uygulanmasının oldukça kolay olduğu, IDRISI yazılımının süreci oldukça kolaylaştırdığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Güzergâh Belirleme, Çok Kriterli Değerlendirme (ÇKD), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), IDRISI, Karayolları ve Çevre