Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Burçin Şenol ŞEKER
Danışman: Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Mimar Sinan Camilerinin Statik ve Dinamik Yükler Etkisinde Davranışlarının İncelenmesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 26/1/2011
Sayfa Sayısı: 340
Tez No: Dt824
Özet:

      Uzun zamandır farklı çevresel koşullara ve depremlere maruz kalmış Mimar Sinan yapılarının ayakta kalabilme nedenlerinin araştırılması, statik ve dinamik yükler etkisinde davranışlarının incelenmesi önemlidir. Literatür taramasında Sinan yapılarının, taşıyıcı sistem bakımından irdelendiği kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın başlıca amacı, Mimar Sinan camilerinin geometrisine ilişkin parametre değerlerinin belirlenmesi ve bu parametrelerin caminin statik ve dinamik davranışına etkilerinin araştırılmasıdır.

Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Sinan Mimarlığı, mevcut literatür özeti, cami yapım teknikleri, kullanılan malzemeler ve bunların özellikleri sunulmaktadır. İkinci bölümde; 28 adet Sinan camisinin üç boyutlu modelleri üzerinde, statik ve dinamik analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlere göre; pencere alanı / tüm duvar alanı, kemer genişliği / kemer açıklığı, kemer yüksekliği / kemer açıklığı, kasnak kısmı pencere alanı / tüm kasnak alanı, taşıyıcıların plandaki alanı / tüm alan, kubbe oturum alanı / tüm taşıyıcı alan, kubbe yüksekliği / kubbe açıklığı, fil paye alanı / plandaki taşıyıcı alan, fil paye yüksekliği / fil paye alanı oranı gibi parametrelerin değerleri belirlenmiş ve davranış üzerindeki etkinlikleri incelenmiştir. Üçüncü bölüm sonuç ve önerilere ayrılmıştır. Bu son bölümü kaynak listesi ile adayın özgeçmişi izlemektedir.

      Sonuç olarak, Sinan camilerinin dış yükler etkisinde yeterli sağlamlıkta olduğu, kubbelerin deprem esnasında önemli oranda etkin olabileceği, hazırlanmış olan modellerin cami davranışını yeterli düzeyde yansıttığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sinan Camileri, Depreme Göre Hesap, Kritik Bölgeler, Tasarım ilkeleri, Tarihi Yapılar