Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selahattin ALBAYRAK
Danışman: Prof. Dr. Ümit UZMAN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Yanal Burkulma Etkisindeki I Kesitli Kirişlerde İdeal Desteklerin Belirlenmesi ve Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 25/1/2011
Sayfa Sayısı: 165
Tez No: Dt823
Özet:

      Bu çalışmada, yanal ve burulma destekleri eklenmiş değişik mesnet ve yük durumlarına sahip I kesitli kirişlerin yanal burkulması ve desteklerin ideal yay sabitleri incelenmiş olup elde edilen sonuçlar ile yanal desteklenmiş I kesitli kirişlerin yanal burkulma yükü hesabına Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemi uygulanmıştır.

İnce cidarlı I kesitli kirişler eğilme rijitliklerinin büyük olmasına karşın burulma rijitlikleri küçük yapı elemanlarıdır. Bu özelliklerinden dolayı ince cidarlı I kesitli kirişler yanal burkulma problemi ile karşı karşıyadırlar. Kiriş kesitine uygulanan yük ve kirişin mesnetlenme durumu yanal burkulma yükünü önemli ölçüde etkilemektedir.

      20. yüzyılın ikinci yarısında temelleri atılan ve günümüzde büyük bir kitlenin üzerinde çalıştığı yapay zekâ tekniği, pek çok problemin analizinde başarı ile kullanılmış ve klasik programlamaya alternatif olmuştur. YSA ve diğer mantıksal programlama tekniklerinin ispatlanmış teorilerinin ortaya çıkartılması nedeniyle konu pek çok bilim adamının ilgisini çekmiş ve değişik problemlere uygulamaları yapılmıştır.

Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yanal burkulma davranışı ve YSA hakkında kısa tanıtıcı bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde yapılan çalışmalar, bulgular ve irdeleme sunulmuştur. Bu bölümde ilk olarak, ince cidarlı I kesitli kirişlerin kendilerine uygulanan yük ve mesnetlenme durumuna göre yanal burkulma davranışı sonlu eleman modeline dayalı çözüm yapan BASP programı yardımı ile analiz edilmiştir. İkinci olarak, yanal ve burulma desteklerinin I kesitli kirişin yanal burkulma davranışına etkisi BASP programı yardımı ile incelenmiş ve ideal destek yay sabitlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada son olarak, yanal desteklenmiş ince cidarlı I kesitli kirişlerin yanal burkulma problemlerinde YSA yaklaşımı, kiriş kesit özellikleri, kiriş boyu ve desteğin yay sabiti ve konumuna göre incelenmiştir. YSA ile çözümde danışmanlı öğrenme algoritmasına dayalı bilgisayar programı kullanılmıştır. YSA yaklaşımının yanal burkulma probleminde uygun çözümler ürettiği görülmektedir. Çalışmanın son bölümünde elde edilen sonuçlar ve öneriler özetlenmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Yanal Burkulma, Yanal Destek, Burulma Desteği, BASP,

Yapay Sinir Ağları.