Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erdoğan Çakıroğlu
Danışman: Prof. Dr. Ragıp Erdöl
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İki Elastik Çeyrek Düzleme Oturan ve Rijit Bir Panç ile Bastırılan Elastik Tabaka Probleminin Çözümü ve Yapay Sinir Ağı Uygulaması
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 24/1/2011
Sayfa Sayısı: 94
Tez No: Dt822
Özet:

      Bu çalışmada, iki elastik çeyrek düzleme oturan ve tekil yükü ileten dairesel rijit bir panç ile bastırılan sürtünmesiz elastik tabaka problemi incelenmiş ve bu probleme yapay sinir ağı yöntemi uygulanmıştır. Problemin çözümünde elastisite teorisi ve integral dönüşüm tekniği kullanılarak yer değiştirme ve gerilme ifadeleri elde edilmiş, değişik yükleme, malzeme ve geometri durumlarında temas mesafeleri ve temas gerilmeleri hesaplanmıştır

Çalışma, beş bölümden oluşmaktadır.

       Birinci bölümde, temas problemleri ve yapay sinir ağları ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalar özetlendikten sonra probleme ilişkin genel ifadeler çıkarılmış ve çalışmanın kapsamından bahsedilmiştir.

İkinci bölümde, problem tanıtılmış ve kullanılacak genel denklemler ile problemin sınır şartları verilmiştir. Tabaka ve çeyrek düzleme ait karışık sınır şartları sağlatılarak temas gerilmelerinin bilinmeyen olduğu iki singüler integral denklem elde edilmiştir. İntegral denklemlerin sayısal çözümü Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonu ile yapılmıştır.

       Üçüncü bölümde, problemin dış yük, panç yarıçapı, tabaka yüksekliği, çeyrek düzlemler arası açıklık mesafesi ve malzeme sabitleri oranlarına değişik değerler verilerek sayısal uygulamalar yapılmıştır. Bu değerlere ilişkin temas mesafeleri ve temas gerilmeleri incelenmiş ve bunlara ait sonuçlar tablolar ve grafikler ile gösterilmiştir.

Dördüncü bölümde, yapay sinir ağı yöntemi açıklanmış ve bu yöntem probleme uygulanarak yapay sinir ağı yeterli sayıda örneklerden oluşan eğitim seti ile eğitilmiştir. Eğitilmiş yapay sinir ağı test edilmiş ve test sonuçları teorik olarak elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda çok iyi bir yaklaşım elde edilmiş ve bulunan değerler tablolar ve grafikler halinde gösterilmiştir.

       Beşinci bölümde, bu çalışmadan çıkartılan sonuçlar ve öneriler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Elastisite Teorisi, Temas Mekaniği, İntegral Denklem, Fourier Dönüşümü, Mellin Dönüşümü, Temas Gerilmesi, Temas Mesafesi, Yapay Sinir Ağı