Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Celaleddin Ensar ŞENGÜL
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şeref ORUÇ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Sönmüş Kireç ile SBS ve Elyaf Türü Katkı Maddelerinin SMA Karışımların Performansı Üzerindeki Etkileri
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 17/1/2011
Sayfa Sayısı: 119
Tez No: Dt819
Özet:

      Bu çalışmada yurt dışında asfalt kaplama teknolojisinde yaygın olarak kullanılan SMA (Stone Mastik Asfalt) karışımlar incelenmiş, katkı maddesi olarak sönmüş kirecin kaplama performansına olan etkisi SBS (Kraton-D) ve Elyaf (Viatop-66) katkı maddeleri ile birlikte araştırılmıştır. Hazırlanan örnekler üzerinde performans derecelendirme yöntemlerinden Marshall Dizaynı ve Marshall Oranı Deneyi, Bitüm Süzülme Deneyi, Sudan Kaynaklanan Bozulmalara Karşı Direnç Deneyi, Tekrarlı Sünme Deneyi, Dolaylı Çekme Deneyi, Dolaylı Çekme Mukavemeti Deneyi, Tekerlek İzinde Oturma Tayini Deneyi yapılarak SMA karışımlarda sönmüş kirecin sıcak asfalt karışım performansına etkisi saptanmaya çalışılmıştır.

Çalışmada kullanılacak kireç oranları için literatür araştırması yapılmış ve neticesinde %1 olarak sönmüş kireç uygulanmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır. Araştırmada dizaynlar (optimum bitüm yüzdesinin tayini) için 108, Marshall Oranı, Tekrarlı Sünme, Dolaylı Çekme-Dolaylı Çekme Mukavemeti ve Sudan Kaynaklanan Bozulmalara Karşı Direnç Deneyi için 108 olmak üzere toplam 216 adet briket üretilmiştir. Tekerlek izi deneyi için ise 12 adet slab üretilmiştir. Katkı maddesi olarak kullanılan Sönmüş Kireç (SKK 80-T) karışıma %1 oranlarında ilave edilmiştir. SBS (Kraton-D) % 5 ve Elyaf (Viatop-66) ise %0,6 oranlarında kullanılmıştır. Bu oranlar ile katkı maddelerinin hem tek başlarına hem de beraber karışımlara ilavesi gerçekleştirilmiştir.

      Yapılan deneyler neticesinde en iyi sonuçları veren tasarımların tümünde Sönmüş kirecin yer aldığı, Elyaf katkılı karışım ile Sönmüş kireç katkılı karışım değerleri incelendiğinde ortaya çıkan paralellik SMA karışımlarda, sönmüş kirecin elyaf katkı maddesinin yerini rahatlıkla tutacağı, ayrıca elyafla birlikte kullanılmasının, sadece elyaf kullanıldığındaki dayanım değerlerinden daha olumlu sonuçlar doğurduğu, SBS katkılı karışımlarda da benzer durumların görüldüğü tespit edilmiş olup, sönmüş kirecin etkili bir katkı maddesi olduğu ve diğer katkı maddeleri ile birlikte ortaya koymuş olduğu performansın göz ardı edilmemesi gerektiği müşahede edilmiştir.

Agrega özellikleri tanımlandıktan ve sönmüş kireç-agrega etkileşimi araştırıldıktan sonra gerçekleştirilen sönmüş kireç ilavesinde, ekonomiklik ve ulaşılabilirlik bakımından avantajlı olan bu katkının SMA karışımlara olumlu etkiler sağlayacağı görülmektedir.

      Anahtar Kelimeler: SMA, Sönmüş Kireç, SBS, Elyaf, Tekerlek izinde oturma