Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Tuba SERT
Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Vefa AKPINAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Karayolu Alttemel Tabakası ve Taban Zemini Arasında Farklı Göz Açıklıklarındaki Geogridlerin Performansının Araştırılması
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 13/12/2010
Sayfa Sayısı: 149
Tez No: Dt811
Özet:

      Bu tez çalışmasında, farklı şekil ve göz açıklıklarındaki geogridlerin karayolu alttemel ile taban zemini arasındaki kayma mukavemeti performansları araştırılmıştır. Beş farklı tür göz açıklığına sahip geogridler (5 cm x 5 cm, 4 cm x 4 cm, 3 cm x 3 cm kare göz açıklıklılar ile petek ve çapraz göz açıklıklı geogridler) pullout testlerine tabi tutulmuş, kayma mukavemeti değerleri hesaplanmıştır. Dijital görüntüleme yöntemi ve birim şekil değiştirme ölçerler kullanılarak pullout test kutusu içerisinde geogridin yaptığı yatay ve düşey deplasmanlar ölçülmüştür. Pullout test kutusu içerisinde alttemel ve taban zemini arasındaki geogridin kayma mukavemetleri de MATLAB programı ile modellenmiştir. Son olarak, laboratuarda test edilen geogrid numunelerin farklı elastisite modülündeki karayolu taban zeminlerinde kullanımı araştırılmıştır. Farklı elastisite modüllerine sahip taban zeminlerinde oluşan radyal gerilmeler nümerik analizlerle ve ELSYM Sonlu Elemanlar Programı ile hesaplanmıştır.

4 cm x 4 cm, 3 cm x 3 cm kare göz açıklıklı ve çapraz göz açıklıklı geogridlerin pullout test sonuçları çekme test sonuçlarından ortalama olarak % 5 daha az; 5 cm x 5 cm ve petek göz açıklıklı geogridlerin ise % 15 daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, çekme yönünden petek göz açıklıklı geogridlerin dayanımının yüksek olduğu görülmüştür. 5 cm x 5 cm göz açıklıklı geogrid türü ise petek göz açıklıklı türe yakın dayanım göstermiştir ve kare göz açıklıklı geogridler içinde en iyi sonucu vermiştir.

      Anahtar Kelimeler: Geogrid, Pullout Deney Düzeneği, Karayolu Alttemel-Taban Zemini Tabakaları, Kayma Mukavemeti, Dijital Görüntüleme Yöntemi.