Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mohammad Bagher MAHDİZADEH
Danışman: Prof. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇELİK ÇERÇEVE SİSTEMLERDE PREFABRİKE ELEMANLARLA BURKULMASI SINIRLANDIRILMIŞ ÇAPRAZLARIN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 23/9/2010
Sayfa Sayısı: 152
Tez No: Dt802
Özet:

      Bu çalışmada, çelik çerçeve sistemlerde, prefabrike elemanlarla burkulması sınırlandırılmış çaprazların davranışlarını deneysel olarak incelenmiştir. Burkulmayı sınırlandıran prefabrike elemanların üretiminde, çeşitli malzemeler, betonarme, çelik lifli beton, polypropilen lifli beton, polyetilen ve polyamid levhalar kullanılmıştır. Deneylerde çelik çapraz olarak pratikte kullanılan profiller seçilmiştir. Çelik lifli, polypropilen lifli beton, prefabrike elemanı sarmak için lirefa malzemesi, polyetilen ve polyamid levhaları, burkulmayı sınırlandıran eleman olarak ilk defa bu araştırmada kullanılmıştır.

Bu araştırmanın sonuçları, deprem bölgelerinde yapılan binaların tasarımında ve yapımında, mevcut yapıların güçlendirilmesinde ve özelikle sağlık merkezleri gibi depremden sonra hemen kullanılacak yapıların güçlendirilmesinde de kullanılabilmektedir.

      Bu amaçlarla gerçekleştirilen çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel bilgiler, ikinci bölümde yapılan deneysel çalışmalar, üçüncü bölümde deney bulguları ve irdelemeler verilmiş, dördüncü bölümde ise çalışmadan çıkarılabilecek bazı sonuçlar özetlenmiş ve bazı öneriler yapılmıştır. Beşinci bölümü çalışmanın son bölümü olan yararlanılan kaynaklar dizini takip etmektedir.

Elde edilen sonuçlar, çelik lifli beton, betonarme, polyetilen ve polyamid levhalar, çelik lifli beton ve lirefa sargılı çelik lifli beton prefabrike elemanlarının, çelik çaprazların burkulmasını sınırlandırdığı, sünekliği dolayısıyla da enerji yutma kapasitesini artırdığını ortaya koymuştur.

      Anahtar Kelimeler: Burkulmaları sınırlandırılmış çaprazlar, prefabrike elemanlar, çelik lifli

beton , polyetilen levhalar, polyamid levhalar.