Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ercan YOZGAT
Danışman: Prof. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇELİK TAŞIYICI SİSTEMLERDE YATAY YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNİ ARTTIRAN ELEMANLARIN ETKİNLİĞİNİN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 24/8/2010
Sayfa Sayısı: 170
Tez No: Dt794
Özet:

      Bu çalışmada çelik taşıyıcı sistemlerde yatay yük taşıma kapasitesini artıran elemanların etkinliği deneysel ve teorik olarak incelenmiştir. Bu amaçla, farklı özelliklere sahip sekiz seri çelik çerçeve sistem (dolgusuz çelik çerçeve, yatay delikli tuğla duvar dolgulu çelik çerçeve, gaz beton tuğla duvar dolgulu çelik çerçeve, betonarme perde duvar dolgulu çelik çerçeve, ince ve kalın çelik levha perde duvar dolgulu çelik çerçeve, bir ve iki yönlü merkezi çelik köşegen elemanlı çelik çerçeve) için 14 adet deney numunesi, depremi benzeştiren tersinir-tekrarlanır yatay yük altında deneye tabi tutulmuştur.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, dolgu elemanları ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, yapılan deneysel ve teorik çalışmalar açıklanmıştır. Üçüncü bölümde deneysel ve teorik çalışmalardan elde edilen bulgular ve irdelemeler verilmiştir. Dördüncü bölümde ise yapılan irdelemelere göre elde edilen sonuçlar özetlenmiş ve bazı öneriler yapılmıştır.

      Elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında, çelik çerçevenin yatay yük taşıma kapasitesini artırmak amaçlanıyor ise; en başarılı sistemlerin betonarme perde duvar dolgulu, kalın (t:3mm) çelik levha perde duvar dolgulu ve iki yönlü merkezi çelik köşegen elemanlı çerçeve sistemler olduğu söylenebilir. Bu sistemler arasında, iki yönlü merkezi çelik köşegen elemanlı çerçeve sistemler en büyük enerji yutabilme kapasitesine sahip sistem olmuştur. Sistemin yerdeğiştirmesinin sınırlı seviyede tutulması amaçlanıyor ise betonarme perde duvar dolgulu veya kalın çelik levha perde duvar dolgulu sistemler tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Dolgulu Çelik Çerçeve, Merkezi Köşegen Elemanlı Çelik Çerçeve, Tersinir-Tekrarlı Yükleme, Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Analizi, ANSYS