Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Vedat TOĞAN
Danışman: Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: AÇIK DENİZ YAPILARININ GÜVENİLİRLİĞE DAYALI OPTİMİZASYONU
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 25/9/2009
Sayfa Sayısı: 115
Tez No: Dt722
Özet:

      Gelişen teknolojiyle beraber artık günümüzde, bir ihtiyacı karşılamak adına belirli koşulları sağlayan tasarımlar arasından en uygun olanının elde edilmesine yönelik geliştirilmiş pek çok ardışık işlem dizileri bulunmaktadır. Bu algoritmaların ortak özellikleri yük, malzeme, geometri v.b. gibi kullanılan parametrelerin değerlerinin belirli olmasıdır. Oysaki mühendislik problemlerinde kullanılan parametrelerin çoğunda belirsizlikler mevcuttur. Diğer bir ifadeyle bu parametreler için kullanılan değerler rastgele değişkenlerdir.

Bu çalışmanın amacı optimizasyon sürecinde, kullanılan parametrelerin değerlerinde oluşabilecek belirsizlikleri dikkate alarak açık deniz yapılarının optimizasyonunu gerçekleştirerek minimum ağırlıklarını elde etmektir. Bunun için optimizasyon yöntemi olarak ardışık ikinci dereceden programlama ve diferansiyel gelişim yöntemini, güvenilirlik metodu olarak da birinci dereceden güvenilirlik yöntemi ve tersine güvenilirlik yöntemini içeren bir bilgisayar programı FORTRAN dilinde kodlanmıştır. Bu program yardımıyla kendi ağırlığı, maksimum dalga yükü ve taşıdığı istasyon yüküne maruz 3 farklı tip açık deniz yapısının belirsizlikler altında eleman güvenilirliğine dayalı optimizasyonları gerçekleştirilmiştir. Optimizasyonda gerek malzeme özellikleri gerekse yükleme için kullanılan parametre değerlerinde oluşabilecek belirsizlikler dikkate alınmıştır.

      Sonuç olarak, belirsizliklerin optimizasyon sürecinde dikkate alınmaları durumunda açık deniz yapılarının elde edilen ağırlıkları belirsizliklerin dikkate alınmamaları durumuna göre elde edilen ağırlıklarından daha fazladır. Optimizasyonda belirsizliklere bağlı sınırlayıcıların değerlendirilmesinde kullanılan tersine güvenilirlik yöntemine dayanan performans ölçümü yaklaşımı, birinci dereceden güvenilirlik yöntemine dayanan güvenilirlik indeksi yaklaşımına göre hem yakınsama oranı hem de hesap zamanı açısından daha etkindir. Optimizasyon yöntemi olarak kullanılan diferansiyel gelişim, fazla hesap zamanı gerektirmesine rağmen elde edilen sonuçlar açısından ardışık ikinci dereceden programlama ile uygun sonuçlar vermektedir ve kullanılabilir olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rastgele Değişken, Güvenilirlik, Güvenilirliğe Dayalı Optimizasyon Açık Deniz Yapıları, Diferansiyel Gelişim, Duyarlılık